Dismonore

Dismenore reprodüktif çağdaki kadınların yaklaşık %50 sinde görülen yaygın bir jinekolojik yakınmadır. Primer dismenore belirgin bir pelvik patolojiye bağlı olmayan ağrılı menstruasyondur. Buna karşın organik bir sebebe bağlı ortaya çıkan ağrılı menstruasyon ise sekonder dismenoredir.

Primer Dismenore

Primer dismenorenin sebebi artmış endometriyal prostoglandin deşarjıdır. Prostoglandinler sekretuvar endometriyumda proliferatif endometriyuma oranla daha yüksek konsantrasyonlarda bulunmaktadır. Geç luteal fazda progesteron düzeylerinin düşmesiyle birlikte artan litik enzimatik aktivite neticesinde fosfolipitler ve araşidonik asit düzeyleri yükselerek siklooksigenaz yolunu aktive eder. Primer dismenore yakınması olan kadınlarda yüksek amplitüdlü uterin kasılmalar ve buna bağlı azalmış uterin kanlanma vardır. Bu kadınlarda serum vazopresin düzeyleri de yüksektir.

Hastalarda ağrı sıklıkla menstrüasyonun başlamasından birkaç saat önce veya hemen sonra başlamakta ve 48-72 saat devam etmektedir. Ağrı suprapubik kramp şeklindedir, bacaklara yansıyan lumbosakral ağrı da eşlik edebilir. Beraberinde bulantı, kusma, ishal ve nadiren senkop atakları görülebilir. Kolik ağrıdır ve şimik ya da enfeksiyöz peritonitin aksine abdominal masaj, hareket ile azalma gösterir. Primer dismenore tanısı için pelvik patoloji ekarte edilmeli ve ağrının siklik vasfı gösterilmelidir.

Hastaların yaklaşık %80 i prostoglandin sentez inhibitörlerinden fayda görürler. Tedaviye ağrı başlamadan hemen önce başlanmalı ve 6-8 saatte bir idame edilmelidir. 48-72 saat sonra tedavi kesilebilir. Primer dismenore tedavisinde tercih edilen birinci seçenek tedavi özellikle kontrasepsiyon isteyen hastalarda kombine oral kontraseptiflerdir. KOK 1er endometriyal proliferasyonu baskıladıkları için endometriyum PG düzeylerinin en düşük olduğu erken proliferatif fazdadır. Bu nedenle hastaların %90 dan fazlasında KOK kullanımında dismenore yakınması kaybolur.

Tedaviye dirençli olgularda her ay 2-3 gün kodein eklenebilir. Akupunktur, transkutan elektrik sinir stimulasyonu (TENS) denenebilir.

Sekonder Dismenore

Altta yatan bir pelvik patolojiye bağlı olarak gelişen siklik menstrüel ağrı sekonder dismenore olarak tariflenmektedir. Sekonder dismenorenin ağrısı sıklıkla menstrüasyondan 1-2 hafta önce başlamakta ve kanamanın sona ermesini takiben 3-4 gün daha devam etmektedir. NSA ilaçlara ve KOK lere klinik yanıt primer dismenoreye oranla daha azdır.

En sık sekonder dismenore sebepleri sırasıyla endometriozis. adenomyozis ve RIA kullanımıdır. Sekonder dismenore ayırıcı tanısında organik patolojilerin tanınmasında pelvik muayene, pelvik USG ve laparoskopi son derece değerlidir. Tedavisi altta yatan sebebe bağlı olarak değişmektedir.

Özet : DİSMENORE ,Primer Dismenore ,Sekonder Dismenore Nedir
Anahtar Kelimeler : DİSMENORE ,Sekonder Dismenore ,Primer Dismenore
     

Google'da Bizi En Çok Bu Kelimelerle Aradınız :
jinekolojik muayne , jinekolog Ankara , kızlık zarı Ankara , kürtaj Ankara ,kızlık zarı , kadınlarda cinsel sorunlar , Sezeryan , Doğum ,vajinusmus , vajen estetiği

 
Kürtaj | Kürtaj Ankara | Kızlık Zarı | Kızlık Zarı Ankara | Kızlık Zarı Tamiri Ankara | Kadın Doğum Ankara | Gebelik Ankara | Vajen Estetiği Ankara | Vajinal Estetik Ankara | Kızlık Zarı Dikimi Ankara | Vajinusmus Ankara | Ankara Kürtaj | Ankara Kızlık Zarı
Tunalı Hilmi Cad. Bestekar Sk. 76/9 Kavaklıdere - ANKARA
Tel : 0312 466 39 29 - 467 10 37 - Faks : 0312 468 85 58 E-Posta: info@drmeltemerhan.com
Opr. Dr. Meltem Özdemir ERHAN - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı. Tüm Hakkı Saklıdır.Copyright © 2011