Bakteriyel Vajinoz

Bu terim, normalde vajinal florada yer alan, ancak sayıca artmaları halinde, anaerop bakterilerle yardımlaşarak vajinal epitelde yüzeyel bir enflamasyona yol açan Gardnerella vaginalis, Mobilincus gibi anaerop bakterilerin yol açtığı ortak tablo için kullanılmaktadır. Vajinal sekresyonda lökosit sayısı bir bakteriyel enfeksiyonda beklenenden oldukça az bulunduğu için, yani sorumlu mikroorganizmalar vajinal epitel hücrelerine invazyon yapmadıkları için, bu tür enfeksiyonlara vajinit değil, vajinoz adı verilmiştir.

Puberte öncesi dönemde vajinal mukoza kolumner epitel özelliğindedir. Ortamda alkalen pH söz konusudur. Flora, postmenopozal dönemde olduğu gibi, baskın olarak gram pozitif koklar ve gram negatif basillerden oluşmaktadır. Doğurganlık çağındaki kadınlarda ise vajinal mukoza yassı epitel haline dönüşür. Yüksek düzeyde estrojenin varlığında oldukça önemli oranda glikojen depolamaya başlar, kalınlaşır. Estrojen çekildiğinde ise tersine incelir ve atrofik hal alır. Glikojen, laktobasiller ve Corynebacterium türlerince sürekli olarak metabolize edilir, laktik asit ve asetik asit ortaya çıkar ve sonuçta vajinal pH düşük düzeylerde, 3.8-4.5 aralığında tutulur.

Vajinal epitel özellikleri gözetildiğinde, aralarında çok önemli fizyolojik ve histolojik farklar bulunduğu için, gelişen vajinal enfeksiyonlar da yaş ile değişiklikler göstermektedir. Puberte öncesinde görülen vajinitlerde etkenler genellikle kolondan yayılım, kontamine ellerden bulaş veya cinsel kötüye kullanma sonucunda ortaya çıkar. Başlıca etkenler A grubu dahil streptokoklar ve Escherichia coli'dir. Erişkinlerde vajinal semptomlara yol açan üç önemli neden şunlardır: b) Bakteriyel vajinoz (%40-50). c) Candida albicans vulvovajiniti (%20-25). Trichomonas vaginalis vajiniti (%15-20).

Bakteriyel vajinoz;

normalde vajinal florada yer alan, ancak sayıca artmaları halinde yardımlaşarak vajinada yüzeyel bir enflamasyona yol açan Gardnerella vaginalis, Mobiluncus türleri, peptostreptokok, Bacteroides türleri gibi anaerop bakterilerin yol açtığı ortak tablo için kullanılır. Tüm vajinal enfeksiyonlar içinde en sık karşılaşılan tablodur. Vajinal sekresyonda lökosit sayısı bir bakteriyel enfeksiyonda beklenenden oldukça azdır. Bunun nedeni, vajinit etkenlerinin aksine, bu bakterilerin vajinal mukozaya invazyon yapmaması ve sadece yüzeyel hücre hasarına neden olmalarıdır. Sonuç olarak, bu tür enfeksiyonlara vajinit değil, vajinoz adı verilmiştir. Hangi etkenle gelişirse gelişsin, vajinitlerde mutlaka vajinal mukozada ödem ve eritem görülürken, vajinozlarda bulunması beklenmez. Normal florada yer alan Gardnerella vaginalis; aynı ortamda yaşamakta olan Bacteroides ve Mobiluncus türleri ve peptostreptokoklar gibi anaerop bakteriler ile işbirliğine girer. Bu bakteriler arasında tipik bir kommensallik söz konusudur. Gardnerella vaginalis, ortamdaki protein yapılan aminoasite dönüştürür, anaeroplar ise bunlardan amin oluşturur. Aminler bölgedeki pH'ı yükseltir ve Gardnerella vaginalis için rahat bir ortam oluşur. Bu arada ortam pH değişikliği nedeni ile laktobasiller azalır ve asidite daha da bozulur. Ortam daha da alkali hal alır. Sonuçta, ortamda Gardnerella vaginalis artmış ise, laktobasiller azalmıştır. Vajinal sürüntüden yapılan boyamalarda, preparat incelenirken az sayıda lökosit ve özellikle Mobiluncus türlerinin görülmesi, bakteriyel vajinozlar için oldukça değerli bir bulgudur. Son zamanlarda, genital mikoplazmaların da bakteriyel vajinoza neden olduğu anlaşılmıştır.

özetlersek;

  1. Yapışkan, süt gibi vajinal akıntı,
  2. Akıntıda az sayıda lökosit bulunması,
  3. Pozitif Whiff testi (vajinal sekresyona %10 KOH damlatıldığında, bol miktarda bulunan aminler nedeniyle balık kokusu oluşması),
  1. Vajinal pH'm yüksek (>4.5) bulunması ve
  2. Vajinal sürüntüde ipucu hücrelerinin (clue cells) görülmesi durumunda bakteriyel vajinoz düşünülmelidir. Mobiluncus'lar ise küçük, gram negatif, virgüle benzer (curve-like) şekilde görülürler.

Vajinozların tedavisinde antianaerop özellikli ilaçlar (metronidazol, tek yüksek doz ya da yedi günlük rutin tedavi) kullanılmalıdır. Eş tedavisi gerekli değildir.

Özet : Bakteriyel Vajinoz Nasıl Yapılır ,Bakteriyel Vajinoz Neden , Bakteriyel Vajinoz Kısa Bilgiler
Anahtar Kelimeler : Bakteriyel Vajinoz ,Bakteriyel Vajinit ,Hepsi
     
Google'da Bizi En Çok Bu Kelimelerle Aradınız :
Bakteriyel Vajinoz Ankara , Bakteriyel Vajinoz Ankara , Bakteriyel Vajinoz Ankara , Bakteriyel Vajinoz Ankara , Bakteriyel Vajinoz Ankara , Bakteriyel Vajinoz Ankara , Bakteriyel Vajinoz Ankara , Bakteriyel Vajinoz Ankara ,Bakteriyel Vajinoz Ankara , Bakteriyel Vajinoz Ankara
 
Kürtaj | Kürtaj Ankara | Kızlık Zarı | Kızlık Zarı Ankara | Kızlık Zarı Tamiri Ankara | Kadın Doğum Ankara | Gebelik Ankara | Vajen Estetiği Ankara | Vajinal Estetik Ankara | Kızlık Zarı Dikimi Ankara | Vajinusmus Ankara | Ankara Kürtaj | Ankara Kızlık Zarı
Tunalı Hilmi Cad. Bestekar Sk. 76/9 Kavaklıdere - ANKARA
Tel : 0312 466 39 29 - 467 10 37 - Faks : 0312 468 85 58 E-Posta: info@drmeltemerhan.com
Opr. Dr. Meltem Özdemir ERHAN - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı. Tüm Hakkı Saklıdır.Copyright © 2011