Gebelikte Sitomegalovirus

Sitomegalovirus (CMV), bir DNA virüsüdür ve her¬pes virüs ailesinin bir üyesidir, bu yüzden gizli kal¬ma durumu vardır. Bu virüs, kan transfüzyonu, organ transplantı, cinsel temas, anne sütü, idrar ya da tükürük gibi çeşitli yolarla bulaşabilir. Okul ça¬ğındaki çocukların %30-60'ında CMV seropozitif iken, önceden bir enfeksiyonun olduğu bilinen tüm gebelerin %50-85'inde pozitiflik vardır. Subklinik enfeksiyon çok yaygın olmasına rağmen, enfeksi¬yon kendini mononükleozis-benzeri bir hastalık şeklinde gösterebilir. Viral salınım aylarca devam edebilir ve virüs; lenfosit, tükürük bezleri, renal tü- büller ve endometriyumda latent duruma geçebilir. Primer enfeksiyondan yıllarca sonra yeniden aktive olabilir ve farklı virüs ırkları ile yeniden enfeksiyon olasılığı vardır.

Teşhis

İdrar kültürlerinde veya diğer vücut sekresyonları ya da doku kültürleri aracılığıyla virüs izole edile¬bilir. Serolojik test mümkündür, bu testte, enfeksi¬yondan 3-6 ay sonra IgM pik seviyeye yükselir ve 1-2 yılda geri düşer. Serolojik testle ilgili problem¬ler (1) enfeksiyonun başlangıç zamanını tahmin et¬meyi zorlaştıran uzamış IgM yüksekliği ve (2) IgM testlerinde görülen %20'lik yanlış pozitif oranı kap¬sar. Ek olarak, IgGnin varlığı inatçı hastalık duru¬munu devre dışı bıraktırmaz.

Gebeliğe Etkisi

CMV, ABD7de yılda tüm yeni doğan infantlarm %0.5-2.5'ini etkileyen en yaygın konjenital viral en¬feksiyondur. Fetal enfeksiyon olmadan plasental enfeksiyon oluşabilir ve annede semptom olmadığı zamanlarda fetal enfeksiyon oluşabilir. Tüm trimes- terlarda bulaşma riski sabittir ve maternal-infant bulaşım oranı %40-50'dir. Enfekte infantlann %20'si semptomatik doğar ve nonimmun hidrops, simet¬rik intrauterin gelişme geriliği (IUGR), koryoretinit, mikrosefali, serebral kalsifikasyon, hepatospleno¬megali ve hidrosefali bulunur. Yaklaşık %80-90'ı doğduğunda asemptomatiktir ama daha sonra mental retardasyon, görme bozukluğu, progresif duyma kaybı ve gecikmiş psikomotor gelişim ortaya çıkar.

Gebelerde CMV enfeksiyonuyla ilgili etkili bir tedavi yoktur.

Koruyucu önlemler, neonatal yoğun bakım üniteleri, günlük-bakım merkezleri ve diya¬liz üniteleri gibi yüksek risk ortamlarında iyi hijyen sağlamayı kapsar. Anneye CMV-pozitif kan transfüzyonundan kaçınılmalıdır. Şüpheli bir vakada fe¬tal enfeksiyon teşhisi koymaya yardımcı teknikler, ultrasonografi (simetrik IUGR, nonimmun hidrops ya da asit veya merkezi sinir sistemi (MSS) anormal¬liklerini tespit etmek için) ve amniyotik sıvıdan CMV kültürüdür.

Özet :   CMV,GEBELERDE CMV,SİTOMEGOLOVİRÜS,
Anahtar Kelimeler :   CMV,GEBELERDE CMV,CMV TEŞHİSİ,
     
Google'da Bizi En Çok Bu Kelimelerle Aradınız :
Gebelikte Sitomegalovirus , Gebelikte Sitomegalovirus , Gebelikte Sitomegalovirus , Gebelikte Sitomegalovirus , Gebelikte Sitomegalovirus , Gebelikte Sitomegalovirus , Gebelikte Sitomegalovirus , Gebelikte Sitomegalovirus ,Gebelikte Sitomegalovirus , Gebelikte Sitomegalovirus
 
Kürtaj | Kürtaj Ankara | Kızlık Zarı | Kızlık Zarı Ankara | Kızlık Zarı Tamiri Ankara | Kadın Doğum Ankara | Gebelik Ankara | Vajen Estetiği Ankara | Vajinal Estetik Ankara | Kızlık Zarı Dikimi Ankara | Vajinusmus Ankara | Ankara Kürtaj | Ankara Kızlık Zarı
Tunalı Hilmi Cad. Bestekar Sk. 76/9 Kavaklıdere - ANKARA
Tel : 0312 466 39 29 - 467 10 37 - Faks : 0312 468 85 58 E-Posta: info@drmeltemerhan.com
Opr. Dr. Meltem Özdemir ERHAN - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı. Tüm Hakkı Saklıdır.Copyright © 2011