Gebelikte Diabetes Mellitus

 

(GEBELİKTE  ŞEKER HASTALIĞI )

İnsidans ve sınıflandırma gebe¬lik süresince görülen diabetlere yönelik VVhite'ın sınıflandırması yaygın olarak kullanılır ve daha ta¬nımlayıcıdır.

Teşhis

Gestasyonel diabet taraması genelde gestasyonun 24 ve 28. haftalarda yapılır. Bu zamanlama, birçok gestasyonel diabetiği belirlerken aynı zamanda bu hastalığın potansiyel olarak kötü sonuçlarının azal¬tılması için birkaç hafta kazandıracaktır. Eğer l.saat tarama (50 g oral glikoz) 200mg/dL'i geçerse, özellikle de eğer açlık glikoz seviyesi 95mg/dl'i geç¬mişse, bir glikoz tolerans testi gerekmeyebilir. Bununla birlikte, anormal olarak yüksek l.saat glikoz sonucuna (>140mg/dL) sahip çoğu hamile kadında, genelde 3 güne kadar en az 300g karbon¬hidrat içeren bir diyetten sonra 3-saat- lik glikoz tolerans testi yapılmalıdır.

Kontrol

Diabet grubu. Gestasyonel diyabetin yönetimi, hasta eğitimi ve danışma, tıbbi-hemşire değerlendirmesi ve müdahaleler, maternal öglisemiyi başarmak için stratejiler ve fetal-neonatal tehlikelerden kaçınma konularını içeren bir grup yaklaşımı gerektirir. İde¬al olarak bu grupta hasta, doğum uzmanı, klinik hemşire uzmanı, diyetisyen, psikososyal çalışan ve yenidoğancı olması gerekir. Gebelik sırasındaki di- yabetik yönetimde en önemli değişim, hastanın yö¬netim stratejisinin formülasyonuna aktif bir katılımcı olarak dahil edilmesidir.

Öglisemiyi başarmak. Konjenital anomaliler, perinatal morbidite ve perinatal mortalite insidansmı azalt¬mak için gebelikten önce ve gebelik sırasında sıkı metabolik kontrol yapılmasının önemi kanıtlanmış¬tır. Öglisemiyi başarmak için diyet, insülin ve egzer¬siz düzenlenmelidir.

 

DİYET

İdeal vücut ağırlığına göre (bakınız PDA'da ideal vücut ağırlığı için elektronik hesaplama) kalo­ri gereksinimi hesaplanır: ideal vücut ağırlığının %80-120'si arasında olanlar için 30kcal/kg; ideal vücut ağırlığının <%80 olanlar için35-40kcal/kg; ve ideal vücut ağırlığının %120-150'si arasında olan ge­beler için 24kcal/kg. Diyet yaklaşık olarak %50 kar­bonhidrat, %20 protein ve %20 yağ içermelidir. Diyette aynı zamanda yeterli miktarda lif olmalıdır. Kalori alımının %25'i kahvaltı, %30'u öğle yemeği, %30'u akşam yemeği ve %15'i yatma zamanındaki hafif yemeğe (insülin alanlar için) ayrılmalıdır.

TEDAVİ

Teratojenite ve neonatal hipoglisemi riskle­ri nedeniyle hamile bayanlarda plasentaya geçen oral hipoglisemik ilaçlar önerilmemektedir. Bunun­la birlikte, fetal dolaşıma önemli miktarda girmeyen oral hipoglisemik ilaçlar (glyburid gibi), birinci tri- mesterdan sonra gestasyonel diyabetin tedavisinde başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

Hamile bayanlarda öglisemiyi sürdürmek için insülin yaygın olarak kullanılmaktadır. Maternal öglisemiyi etkilemek amacıyla kısa,orta ve uzun et­kili insülin, kombine dozlar şeklinde kullanılabilir. Kısa etkili insülinin maksimum etkisi yaklaşık 4 sa­at, orta-etkili insülin yaklaşık 12 saat ve uzun etkili insülin yaklaşık 14-20 saattir. Kısa ve orta-etkili in­sülin kombinasyonu genellikle sabah ve akşam do­zu şeklinde bölünerek verilir.

EGZERSİZ

Diyabetik hastalar, yemeklerden sonra yak­laşık bir buçuk saat egzersiz yapmalıdırlar. Sabit bisik­let kullanımı veya hafif yada orta düzeyde aerobik yeterlidir. Hastanede kalması sırasında öglisemi ba­şarılmış olan hospitalize, sedenter bir hastada, ta­burcu olup genel günlük aktivitelerine dönmeden önce sıkça hipoglisemi olayları yaşanabilir.

Doğum Öncesi Obstetrik Yönetim

Maternal komplikasyonlardan kaçınmak ve fetal bü­yüme ve gelişmeyi garanti altına almak için, ögli- seminin başarılması bir yana yeterli gözetim sağlanmalıdır. Fetüste fetüsteki malformasyonların varlığı konusunda doğum uzmanını uyarmak ama­cıyla, 16-20. Haftalarda, ayrıntılı obstetrik ultrasound çalışması, fetal ekokardiyogram ve maternal serum - fetoprotein seviyesi yapılmalıdır. Annenin renal, kar­diyak ve oftalmik fonksiyonları yakından takip edilir. Birinci trimesterde tercihi olarak programlanmış olan ilk prenatal vizite, glikolize hemoglobin seviyeleri öl­çülmelidir. Belirgin düzeyde yüksek değerlere (>%8.5) sahip olan kişilerde özellikle konjenital ano­maliler açısından dikkatli ultrasonografik değerlendirme yapılmalıdır.

Postpartum Periyot

Fetüs ve plasentanın çıkışından sonra, insülin ge­reksinimi keskin bir şekilde düşer, çünkü birçok in­sülin antagonistinin kaynağı olan plasenta çıkarılmıştır. İnsülin bağımlı hastaların çoğu, do­ğumdan sonraki ilk 48-72 saat eksojen insüline ge­rek duymaz. Altı saatte bir plazma glikoz seviyesi ölçülmelidir ve plazma glikoz seviyesi 150mg/dL'i aştığı zaman düzenli insülin verilmelidir. Hastalar taburcu edilmeden önce, gerektiğinde yeniden ayarlama yapılmak suretiyle, gebelik insülin doza­jının 2/3'ü dozda insülin başlanabilir. Gestasyonel diabetikler (sınıf A} ve A2) genelde postpartum in­sülin tedavisine gerek duymazlar. Postpartum 6. haftada, açlık kan glikozu yada 75gr oral glikoz to­lerans testi yapılmalıdır.

Hastalara, diyette değişiklik yapmaları öneril­melidir. Gestasyonel sınıf A diyabetikler hariç, Amerikan Diet Birliğinin (ADA) diyeti; aynı kar­bonhidrat, protein ve yağ dağılımına uyularak vril- melidir. Anne emziriyorsa, gebelik öncesi diyete 500kalori/gün eklenmelidir.

Kontraseptif öneri, özellikle diyabetik hastalar­da total hasta bakımının önemli bir yönüdür (bak Bölüm 27). İleri vasküler tutulumu olan ya da dai­mi sterilizasyon (kısırlık) isteyen gönüllü hastalara sterilizasyon önerilir.

Özet : : Gebelikte Herpes Enfeksiyonları ,Hsv Tipleri
Anahtar Kelimeler : : MELLİTUS,gebelikte diabet,GEBELİKTE ŞEKER,Hepsi
     
Google'da Bizi En Çok Bu Kelimelerle Aradınız :
Gebelikte Diabetes Mellitus , Gebelikte Diabetes Mellitus , Gebelikte Diabetes Mellitus , Gebelikte Diabetes Mellitus , Gebelikte Diabetes Mellitus , Gebelikte Diabetes Mellitus , Gebelikte Diabetes Mellitus , Gebelikte Mellitus ,Gebelikte Diabet , Gebelikte Şeker Hastalığı
 
Kürtaj | Kürtaj Ankara | Kızlık Zarı | Kızlık Zarı Ankara | Kızlık Zarı Tamiri Ankara | Kadın Doğum Ankara | Gebelik Ankara | Vajen Estetiği Ankara | Vajinal Estetik Ankara | Kızlık Zarı Dikimi Ankara | Vajinusmus Ankara | Ankara Kürtaj | Ankara Kızlık Zarı
Tunalı Hilmi Cad. Bestekar Sk. 76/9 Kavaklıdere - ANKARA
Tel : 0312 466 39 29 - 467 10 37 - Faks : 0312 468 85 58 E-Posta: info@drmeltemerhan.com
Opr. Dr. Meltem Özdemir ERHAN - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı. Tüm Hakkı Saklıdır.Copyright © 2011