Gebelikte Hepatit B ve C

Hepatit B virüsü, kan, tükürük, vajinal sekresyon- lar, semen ve anne sütüyle bulaşan ve plasentaya da geçen bir DNA virüsüdür. Virüsle karşılaşma riski en yüksek olan grup, intravenöz ilaç bağımlıları, ho¬moseksüeller, Asya'dan göç eden kişiler ve sağlık çalışanlarıdır. Virüsle enfeksiyon ya asemptomatiktir ya da akut hepatit olarak belirir. Hastaların %10'unda kronik aktif hepatit veya perzistan hepatit oluşur.

Gebeliğe Etkisi

Gebelikte, akut hepatitin seyri değişmez. Fetal en¬feksiyon oluşabilir ve eğer maternal enfeksiyon 3. Trimesterda oluşmuşsa bu olasılık yüksektir. Kro¬nik aktif hepatit, artmış prematürelik riski, düşük doğum ağırlığı ve neonatal ölümle ilişkilidir. Has¬talık, siroz, varisler ve karaciğer yetmezliği ile komplike olursa maternal seyir çok zayıf olur.

ABD'de, gebelikte, hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) pozitiflik (kronik taşıyıcılık durumu) insi¬dansı her 1000 gebelikte 6-10'dur. Asemptomatik HBsAg taşıyıcısı olan bayanlarda antepartum komplikasyon riski genel populasyonunkinden da¬ha yüksek değildir. Bununla birlikte, HBsAg-poztif annelerin doğurduğu yeni doğanlarda doğumda akut enfeksiyon oluşma riski %10'dur. Bu durum, hem HBsAg hem de hepatit Be antijeni (HBeAg) po¬zitif olan annelerin doğurdukları çocukların duru¬muyla tezat oluşturur, bu infantlarda risk %70-90'a çıkmıştır. İnfanttaki enfeksiyon fulminan ve letal- dir. İnfant yaşarsa, kronik hepatit taşıyıcısı olma şansı %85-90'dır ve karaciğer sirozu, hepatosellüler karsinoma ya da her ikisinin gelişme riski %25'tir. Bu yüzden, tüm gebe kadınların, gebelik sırasında HBsAg taşıyıcılığı açsından taranması önerilir. Yük sek risk grubundaki bayanların eğer ilk tarama negatifse 3.trimesterda yeniden taranması gerekir.

Eğer hamile bir bayanda HBsAg-pozitif bulu¬nursa, karaciğer fonksiyon testleri ve tam hepatit paneli yapılmalıdır. Aile fertleri ve cinsel birliktelik¬te bulunulanlar test edilmelidir ve duyarlılık varsa aşı önerilmelidir. İnfanta bulaşın doğum sırasında¬ki direkt temasla olduğuna inanılmaktadır. Bu yüzden yeni doğan bebeklere hepatit immunoglobulini verilmeli ve doğumdan hemen sonra aşı yapılmalı¬dır, bu enfeksiyon riskini %10'a düşürür. HBsAg- negatif olan ve hepatit B ile enfekte olma açısından yüksek risk altında olan hamile bayanlara aşılama önerilmelidir. Mevcut aşılar rekombinant DNA tek¬nolojisiyle üretilmektedir ve bu yüzden gebelerde kullanımı güvenlidir. Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi, tüm çocukların mümkün olduğunca aş¬lanması gerektiğini savunmaktadır.

Hepatit C virüsü pozitif olan hamile banların yaklaşık %8'i virüsü çocuklarına geçirirler. Ne ya¬zık ki, hepatit C'e yönelik antikorlar hastalığa karşı koruma sağlamamaktadır ve bu esnada vertikal bu-laşma önlenememektedir. Emzirmenin, infanta vi¬ral bulaşım açısından %2-3'lük bir risk barındırır.

Özet :   Gebelikte Hepatit B ve C
Anahtar Kelimeler :   Gebelikte Hepatit B ve C,Hepatit B ve C
     
Google'da Bizi En Çok Bu Kelimelerle Aradınız :
Hamilelikte Hepatit B, Gebelikte Hepatit B, Hamilelikte Hepatit C , Gebelikte Hepatit B ve C , Hamilelikte Hepatit B ve C , Gebelikte Hepatit B ve C , Hamilelikte Hepatit , Gebelikte Hepatit B ve C ,Hamilelikte Hepatit B ve C , Gebelikte Hepatit B ve C
 
Kürtaj | Kürtaj Ankara | Kızlık Zarı | Kızlık Zarı Ankara | Kızlık Zarı Tamiri Ankara | Kadın Doğum Ankara | Gebelik Ankara | Vajen Estetiği Ankara | Vajinal Estetik Ankara | Kızlık Zarı Dikimi Ankara | Vajinusmus Ankara | Ankara Kürtaj | Ankara Kızlık Zarı
Tunalı Hilmi Cad. Bestekar Sk. 76/9 Kavaklıdere - ANKARA
Tel : 0312 466 39 29 - 467 10 37 - Faks : 0312 468 85 58 E-Posta: info@drmeltemerhan.com
Opr. Dr. Meltem Özdemir ERHAN - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı. Tüm Hakkı Saklıdır.Copyright © 2011