Herpes Simplex

Herpes simlpex virüsü (HSV), DNA herpes virüs fa¬milyasının bir üyesidir ve mukokütanoz temasla bulaşmaktadır. Virüsün duyu gangliyonlarmda la- tent periyoda geçme yeteneği olduğundan, tedavi edilemeyen ve cinsel olarak bulaşan bir hastalıktır ve yüksek oranda bulaşıcıdır. Herpes genitalisTin klinik bulguları Bölüm 23'te tartışılmıştır.

Gebeliğe etkisi

Primer genital herpes. Primer herpesi gebelikte kap¬mış olan hastalarda artmış bir obstetrik ve neonatal komplikasyon riski vardır. Maternal enfeksiyon, artmış bir spondan abortus, IUGR ve preterm eylem riski ile ilişkilidir. Doğum esnasında primer enfek¬siyonu olan annelerin doğurdukları infantlarm %50'si HSV enfeksiyonu ile doğar.

Rekürent genital herpes. Gebelikteki rekürrensten kaynaklanan komplikasyonlar nadirdir. Bununla birlikte, doğum esnasında rekürrent enfeksiyon ge¬çirmekte olan annelerin infantlarmda HSV enfeksi-yonu vardır.

Neonatal herpes.

Neonatal herpes insidansı, %0.01- 0.04'tür ve vakaların %90'mda alevlenen bir enfek­siyon yoluyla enfekte olmuş bir doğum kanalı boyunca geçiş esnasında edinilir. Bulaşım yolu ola­rak transplasental enfeksiyon da rapor edilmiştir, doğumdan sonra enfekte olan bireyle yakın temas ta bir bulaşım yoludur. Enfeksiyon açısından en bü­yük risk prematüre infantlarda görülür ve rapor edilen vakaların üçte ikisini oluştururlar. Semptom­lar tipik olarak yaşamın ilk 2-3 gününde ortaya çı­kar ve bundan sonra hızlı bir ilerleme olur. Enfekte olan infantlann %60'ı neonatal periyotta ölür ve ya­şayanların %50'sinde mikrosefali, mental retardas- yon, felç ve mikroftalmiyi içeren belirgin hasarlar kalır.

Gebelikte Kontrol

Doğum sırasındaki servikal dökülmeyle olan ilişki eksikliğinden dolayı, antepartum takip amaçlı kül­türler klinik olarak fazla kullanılmamaktadır ve önerilmemektedir. Önceden herpes hikayesi olan bayanlarda, eğer doğum zamanında genital lezyon yoksa vajinal doğum yaptırılmalıdır. Doğum eyle­mi sırasında rekürrent ya da primer aktif lezyonla- n olan hastalarda sezaryen doğum yaptırılmalıdır. Genital bölge dışındaki yerlerde aktif lezyonu olan­larda eğer lezyonlar kapalıysa vajinal doğum yap­tırılır. Doğum gerçekleştiğinde, direkt lezyonla temastan kaçmıldığı sürece, annenin çocuğundan izole edilmesi gerekmez. Göğüslerde lezyon yoksa anneler çocuklarım emzirebilir.

 

 

 

Özet : Gebelikte Herpes Enfeksiyonları , Hsv Tipleri
Anahtar Kelimeler : HERPES SİMPLEKS, HSV TİPLERİ, NEONETAL HERPES,Hepsi
     
Google'da Bizi En Çok Bu Kelimelerle Aradınız :
Herpes Simplex Gebeliğe Etkisi, Neonatal herpes, Gebelikte Kontrol, Herpes Simplex , Herpes Simplex , Simplex Herpes , Herpes Simplex , Herpes Simplex ,Herpes Simplex , Herpes Simplex
 
Kürtaj | Kürtaj Ankara | Kızlık Zarı | Kızlık Zarı Ankara | Kızlık Zarı Tamiri Ankara | Kadın Doğum Ankara | Gebelik Ankara | Vajen Estetiği Ankara | Vajinal Estetik Ankara | Kızlık Zarı Dikimi Ankara | Vajinusmus Ankara | Ankara Kürtaj | Ankara Kızlık Zarı
Tunalı Hilmi Cad. Bestekar Sk. 76/9 Kavaklıdere - ANKARA
Tel : 0312 466 39 29 - 467 10 37 - Faks : 0312 468 85 58 E-Posta: info@drmeltemerhan.com
Opr. Dr. Meltem Özdemir ERHAN - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı. Tüm Hakkı Saklıdır.Copyright © 2011