Gebelikte Toxoplazmozis

Toxoplazmozis, Toxoplasma gondii'nin neden ol¬duğu sistemik bir hastalıktır. Reprodüktif çağda olan bayanların %15-40'mda toksoplazma antikor¬ları (IgG) vardır, bu yüzden gelecek enfeksiyonlara karşı bağışıktırlar. Toxoplazmozis nadiren mono- nükleozis-benzeri bir sendrom şeklinde ortaya çıkar ama enfeksiyonların çoğu subkliniktir. Organizma, iyi pişirilmemiş yiyecekler ve pastörize edilmemiş süt yoluyla ya da enfekte kedilerin feçesine maruz kalma nedeniyle bulaşır.

Gebeliğe etkisi

Gebelikte primer enfeksiyon insidansı 1000'de l'dir. Gebelikte rutin toksoplazma taraması önerilmemektedir. Fetüse geçiş riski l.trimesterda %15,2.tri~ mesterda %25 ve 3.trimesterde %65'tir.

Bununla birlikte, fetal enfeksiyonun ciddiyeti en çok birinci- trimesterde olur. Klasik hidrosefali, intrakranyal kalsifikasyonlar ve koriyoretinit üçlüsü nadiren gö¬rülür. Enfekte olan infantlarm yaklaşık %75'i do¬ğumda asemptomatiktir. %25-50'si Kutu 17-8'de gösterilen sekelleri sergiler. Kordon karımda IgM'in saptanması teşhisi doğrular. Ayrıca, plasental kültürler konjenital enfeksiyon vakalarının %90'mın- dan fazlasını ortaya çıkartır. Sıklıkla subklinik bir enfeksiyon olduğu için, toxoplazmozis nadiren ge¬belikte teşhis edilir. Mononükleozis benzeri (Epste- in-Barr) sendromu olan birinde ayırıcı tanı olarak düşünülmelidir. Hem IgG hem de IgM ile ilgili se¬rolojik testler yapılarak konulan teşhiste, 2 ile 3 haf¬ta alınan ardışık kan örneklerinde pozitif bir IgM veya dört kat artmış bir IgG fitresi vardır. IgM fit¬resi 4 ay boyunca yüksek kalabilir. Ultrasonografik bulgularla birlikte, amniyotik sıvı ve fetal kanda se¬rolojik test ve kültür yapılarak fetal enfeksiyon teş¬hisi konulması mümkündür.

Tedavi

Tozoplazmozis kendi kendini sınırlayan bir hasta¬lıktır. Fetal riskten dolayı, Avrupa'da fetal enfeksi¬yon olmaması durumunda tedavi için spiramisin kullanılmaktadır ama ABD'de sadece Gıda ve İlaç Kurulundan (FDA) özel izin alınarak bu tedavi uy¬gulanabilmektedir. Fetal enfeksiyon belirlenmişse, primetamin ve sulfadiazin'e eklenen folinik asit içe¬ren tedavinin fetal hasar ciddiyetini azalttığı gös¬terilmiştir. Enfeksiyonu önlemek için, hamile bayanlara, kedi atığı ya da feçesi ile temastan kaçın¬maları, bahçe işleriyle uğraşırken eldiven takmaları ve çiğ et ya da pastörize edilmemiş keçi sütü tüketiminden kaçınmaları önerilmelidir.

Özet :   Gebelikte Herpes Enfeksiyonları ,Hsv Tipleri
Anahtar Kelimeler :   TOXOPLAZMOZİS, GEBELİKTE TOKSOPLAZMA,Hepsi
     
Google'da Bizi En Çok Bu Kelimelerle Aradınız :
Gebelikte Toxoplazmozis , Gebelikte Toxoplazmozis , Gebelikte Toxoplazmozis , Gebelikte Toxoplazmozis , Gebelikte Toxoplazmozis , Gebelikte Toxoplazmozis , Gebelikte Toxoplazmozis , Gebelikte Toxoplazmozis ,Gebelikte Toxoplazmozis , Gebelikte Toxoplazmozis
 
Kürtaj | Kürtaj Ankara | Kızlık Zarı | Kızlık Zarı Ankara | Kızlık Zarı Tamiri Ankara | Kadın Doğum Ankara | Gebelik Ankara | Vajen Estetiği Ankara | Vajinal Estetik Ankara | Kızlık Zarı Dikimi Ankara | Vajinusmus Ankara | Ankara Kürtaj | Ankara Kızlık Zarı
Tunalı Hilmi Cad. Bestekar Sk. 76/9 Kavaklıdere - ANKARA
Tel : 0312 466 39 29 - 467 10 37 - Faks : 0312 468 85 58 E-Posta: info@drmeltemerhan.com
Opr. Dr. Meltem Özdemir ERHAN - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı. Tüm Hakkı Saklıdır.Copyright © 2011