Genital Herpes

Etken:

Çok sıklıkla Herpes simpleks virüs tip 2 tarafından oluşturulursa da oral seks ya da ellerle taşınma gibi indirekt yollarla tip 1 enfeksiyonları da gelişebilmektedir.

Epidemiyoloji:

Özellikle 15-29 yaş arası tüm sosyoekonomik grupları etkileyen, tedavisi güç, rekürrenslerle seyredebilen bir hastalıktır.

Hastalık tablolan:

Kuluçka süresi ortalama 6 gündür (2-12 gün). Primer enfeksiyon; ateş, halsizlik ve ağrılı inguinal LAP ile başlar. Tipik erüpsiyonlar gelişmeden 24 saat önce lezyon bölgesinde; genelde erkekte glans penis ya da prepusyumda, kadında ise vulva ve servikste batma yanma ve kaşıntı hissi hakimdir. Bu bölgede önce eritemli zeminde birden çok sayıda küçük veziküller gelişir. Daha sonra veziküllerin açılması ile yüzeyel, girinti-çıkıntılı kenarlı, çok ağrılı ülserler meydana gelir. Bazı bakteriyel etkenlerle süperenfekte olabilir. Ülserler bir süre sonra krutlanarak iyileşirse de olguların 3/4'ünde nükslerle süreğen hal alır. Rekürrensler sırasında benign seyirli herpetik menenjitler (ensefalit değil) görülebilir. Kadınlarda klinik tablo, menstruasyon dönemlerinde daha belirgin hal alır.

Tanı

Lezyondan sürüntü ile alınan materyalin kültürü yapılabilir. Olguların %80'inde dört haftada bir rekürrens görülür ve bu dönemlerde bulaştırıcılık artar. Teknik zorlukları nedeni ile kültür yapılamayan merkezlerde Tzanck testi önemli bir tanı yöntemidir. Lezyon tabanından alınan kazıntı materyali Giemsa yöntemi ile boyanınca çok nukleuslu dev hücrelerin (Cowdry-A) görülmesinden ibarettir.

Tedavi

Asiklovir ile hastalığın küratif tedavisi sağlanamamıştır. Bununla birlikte, lezyonlar oluşmadan önce tedaviye başlanırsa lezyonların gelişimi önlenebilmektedir. Bu nedenle ilk epizodlarda 7-10 gün, tekrarlarda ise beş gün asiklovir kullanımı önerilmektedir. Yılda altıdan çok rekürrens gelişiyorsa bir yıllık düşük dozda supresyon tedavisi yapılabilir. Buna rağmen küratif tedavi sağlanamamaktadır. Supresyon tedavisi ile rekürrens aralıkları uzatılabilmektedir.

Termde gebede aktif herpetik lezyon varsa, fetusun bu bulaşıcı enfeksiyondan korunabilmesi için sezaryen ile doğum önerilmektedir. Eğer membranlar açılmış ve 6 saatten fazla süre geçmiş ise sezaryenin koruyuculuğu kalmaz, fetus kontamine kabul edilir, doğumu takiben herpes Ig yapılır.

 

 

Özet : Genital Herpes , Genital Herpes Neden Yapılır Kısa Bilgiler
Anahtar Kelimeler : Genital Herpes , Genital Herpes , Genital Herpes , Hepsi
     
Google'da Bizi En Çok Bu Kelimelerle Aradınız :
Genital Herpes , Genital Herpes , Genital Herpes , Genital Herpes , Genital Herpes , Genital Herpes , Genital Herpes , Genital Herpes ,Genital Herpes , Genital Herpes
 
Kürtaj | Kürtaj Ankara | Kızlık Zarı | Kızlık Zarı Ankara | Kızlık Zarı Tamiri Ankara | Kadın Doğum Ankara | Gebelik Ankara | Vajen Estetiği Ankara | Vajinal Estetik Ankara | Kızlık Zarı Dikimi Ankara | Vajinusmus Ankara | Ankara Kürtaj | Ankara Kızlık Zarı
Tunalı Hilmi Cad. Bestekar Sk. 76/9 Kavaklıdere - ANKARA
Tel : 0312 466 39 29 - 467 10 37 - Faks : 0312 468 85 58 E-Posta: info@drmeltemerhan.com
Opr. Dr. Meltem Özdemir ERHAN - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı. Tüm Hakkı Saklıdır.Copyright © 2011