Genore

Etken :

Neisseria gonorrhoeae, gram negatif bir diplokoktur. Neisseria meningitidis'ten farklı olarak kompozisyonu henüz net olarak ortaya konulmuş bir kapsül yapısından söz edilemez. Maltoz testinin negatif olması ile Neisseria meningitidis'ten ayırt edilir. Oksidaz pozitif (streptokok ve stafilokoktan farkı), katalaz pozitif (streptokoktan farkı) bakterilerdir. Salgıladıkları IgAl proteaz enzimi, mukozaların en önemli koruyucu antikorları olan IgAl'i parçalayarak bakterileri opsonizasyondan korur. Çukulatamsı ağarda (kanı yüksek ısıda eklenmiş, böylece hemoliz ile eritrosit içeriği besiyerine yayılmış kanlı agar), Thayer-Martin (vankomisin+nistatin+kolistin antibiyotikleri eklenmiş çukulatamsı agar) ve Martin-Lewis besiyerlerinde, %5 C02 ortamında iyi ürer. Klamidyalar gibi kolumner epitel hücrelerini enfekte ederek hastalık tablolarına yol açar. Gittikçe artan oranlarda plazmid ve kromozomal penisilin ve tetrasiklin direnci mevcuttur. Şimdilik sefalosporin direnci, nadir bazı suşlarda duyarlılığın azalması boyutlarını aşamamıştır.

Epidemiyoloji:

Bilinen tek konakçıları insanlardır. Genellikle bildirilmediği için gerçek insidansı bilinmemektedir. Dünya Sağlık Örgütü tahminlerine göre yıllık en az 60 milyon yeni gonokoksik üretrit (GU) olgusu gelişmektedir. Klamidyal enfeksiyonların aksine, gelişmekte olan ülkelerde, gelişmiş olanlara göre en az 10 kat fazla görülmektedir. Ülkemizde üretritli erkeklerin %15-20'sine, vajinal akıntılı kadınların ise %1.5-2.0'sine gonore tanısı konmaktadır. Geri kalmış ülkelerde ise bu oranlar çok daha fazladır. Homoseksüellerde heteroseksüellere göre daha sıktır. Hastalığın başlıca bulaş yolları; korunmasız (güvensiz) vajinal-anal-oral seks ve doğum sırasındaki bulaştır. Erkekten kadına bulaş riski, kadından erkeğe bulaş riskinden daha fazladır. Oral yoldan bulaş ise oldukça nadirdir.

Hastalık tabloları: Kuluçka süresi erkekte 2-5 gün, kadında 5-10 gündür. Bununla birlikte 12 saatten üç aya kadar değişmektedir; bu nedenle en kısa kuluçka süreli CTBH olarak kabul edilebilir. Hastalık iyileştikten sonra kalıcı immünite bırakmaz, yeniden enfekte olunabilir.

a

) Kadında hastalık tabloları: Gonore kadında, kolumner epitele ilgisi nedeniyle; uretra, serviks, anüs, farinks, eklem ve gözü tutarken, vajinal enfeksiyona nadiren rastlanır. Histerektomize olanlarda hedef üretradır. En çok genç erişkinlik döneminde görülür. Olguların ancak %20'si semptomatiktir. En sık servisit etkenleri gonokoklar ve klamidyalardır. Endoservisit ile başlayan tablo siliktir. Bu nedenle salpenjit, pelvik enflamatuvar hastalık (PID) ve genital apseler gibi geç komplikasyonlar da sıktır. Salpenjit ektopik gebelikler ile sonuçlanabilir. Endoservisitte; idrar yaparken yanma hissi, yeşil-sarı vajinal akıntı, nadiren düşük düzeyli ateş, cinsel temas sırasında ağrı, dismenore, Bartholin ve Skene bezi enfeksiyonları görülebilir. Gonokoksik endoservisitlilerin yarısında üretrit ve rektal tutulum da vardır. Rektal tutulumda bölgede rahatsızlık hissi ve karın ağrısı bulunabilir. Tedavisiz olguların %0.5-2'sinde dissemine enfeksiyon (gonokok bakteriyemisi) meydana gelir; sıklıkla eklemleri (gonokoksik artrit), nadiren de endokardı (endokardit) ve meninksleri (menenjit) tutar. En sık dissemine enfeksiyon tablosu, el - el bileği - diz – dirsek eklemlerinde asimetrik septik artrittir. Gonokoklar; her iki cinsten, cinsel aktif (15-45 yaş arası) bireylerde görülen en sık septik artrit etkenidir. Artritin görülmesi, olguda disseminasyonun kesin delili olarak kabul edilir. El, el bileği, diz (sık), dirsek eklemlerinde asimetrik septik monoartrit şeklindedir. Gezici eklem ağrıları, eklemlerde şişlik ve hiperemi görülür. Bakteriyi sinovyal sıvıdan üretmek mümkündür. Disseminasyonda görülen en sık ikinci tablo ise daha çok ekstremite distal kısımlarının cildini tutan dermatittir. Eritemli zeminde tipik ağrılı papüller, bunların ilerlemesi sonucu gelişen karakteristik nekrotik püstüller ve ülserlerden oluşur. En önemli komplikasyonu PID'dir. PID; tuba-ovaryen apselere, peritonite, infertilite ve dış gebeliğe yol açabilir. PID gelişimine neden olan faktörlerden önemli birisi, rahim-içi araç kullanımıdır. Olguların %50'sinde gonokoklar ile Chlamydia trachomatis birlikte bulunur (ko-enfeksiyon). Ayrıca; Escherichia coli, Bacteroides fragilis, G grubu E hemolitik streptokoklar ve mikoplazmalar (Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis) ile de birlikte bulunabilirler. Tedavide bu özellik akılda tutulmalıdır. Hastalık geçtikten sonra kalıcı immünite bırakmaz, yeniden enfekte olunabilir.

Erkekte hastalık tabloları: Gonore erkekte uretra, anüs, farinks, eklem ve gözü tutar. Olguların çoğu (%95) semptomatiktir. Ön üretrit ile başlar. Başlıca yakınmalar; idrar yaparken yanma hissi, glans ucunda kaşıntı, hiperemi, yeşil-sarı üretral akıntı, bazen cinsel temas sırasında ağrı; rektal tutulumda bölgede rahatsızlık hissi, karın ağrısı; artritte eklem ağrısı, şişlik ve hiperemi; farinks tutulumunda hafif boğaz ağrısıdır. Nadir de olsa, kadında olduğu gibi dissemine enfeksiyon meydana gelebilir. Bu durumda artrit, dermatit ve epididimit gelişebilir. Erkenden ve uygun tedavi edilmezse assendan seyirle arka üretrit, prostatit gibi erkek infertilitesi ile sonuçlanabilen tablolar gelişir. Üretra dışında; anüs, farinks, eklem ve gözü de tutabilir.

Yenidoğanda hastalık tablolan: Anneden doğum sırasında yenidoğana bakteri bulaşı gerçekleşebilir. İhmal edilirse sıklıkla körlüğe yol açan iki taraflı göz enfeksiyonları (ophthalmia neonatarum) gelişir. Korunma amacı ile doğumdan hemen sonra göze %1 AgN03 veya eritromisinli damlalar damlatılır. Bu koruyucu yaklaşımın rutine girmesinden sonra oldukça nadir karşılaşılan bir klinik tablodur. Yenidoğanların, doğumdan sonraki ilk birkaç saat içinde gelişen konjunktivitleri çoğunlukla göze damlatılan bu damlalara bağlıdır. İlk birkaç gün içinde gelişen konjunktivitlerde gonokoklar, ilk haftadan sonra meydana gelen konjunktivitlerde ise öncelikle klamidyal etkenler düşünülmelidir.

Tanı


Erkekte üretral akıntının, kadında ise uterus serviksinden alınan sürüntünün Gram ve Metilen Mavisi boyamalarının tanısal değeri fazladır. Materyalin alınmasında, etken için toksik olan tahta eküvyonlar yerine, sentetik lifliler kullanılmalıdır. Semptomatik erkeklerde Gram boyamanın duyarlılığı ve özgüllüğü ©%95'dir. Servisitli kadında ise duyarlılık daha düşüktür. Nötrofiller içinde ve dışında etkenin görülmesi tipiktir. Gram boyama, farenks enfeksiyonunda tanısal amaçla kullanılmamalıdır. En güvenilir tanıyı etkenin üretilmesi sağlar. Bakteri fiziksel etmenlere ileri derecede duyarlı olduğundan, kültür için materyal alınır alınmaz ekimler yapılmalı (hasta-başında ekim) ve ışıktan korumak için karbon kağıdına sarılması gibi önlemler alınmalıdır. Antijen belirlemeye yönelik EIA, FAT ve DNA sonda testi gibi hızlı tanı kitleri de vardır. Asemptomatik olgularda ve kadınlarda tanı güçtür.

Tedavi


Gonokoklar, meningokokların aksine penisilinaz üretebilirler. Tedavide klamidyal etkenler de hedeflenir. Komplike olmamış GU ve epididimitte seftriakson tek doz ve 7 gün doksisiklin; PID'de sefoksitin ve doksisiklin tablo düzelinceye kadar ve sonra tek başına 10-14 gün doksisiklin veya tek doz seftriakson sonrasında 10-14 gün doksisiklin tedavisi; dissemine olgularda semptomlar düzelinceye kadar seftriakson verilir, daha sonra sefuroksim aksetil, amoksisilin-klavulanik asid ya da kinolonlarla 7 güne tamamlanır.

 

 

Özet : Genore Nasıl Yapılır , Genore Neden Yapılır Kısa Bilgiler
Anahtar Kelimeler : Genore, Genore , Genore , Hepsi
     
Google'da Bizi En Çok Bu Kelimelerle Aradınız :
Genore , Genore , Genore , Genore , Genore , Genore , Genore , Genore ,Genore , Genore
 
Kürtaj | Kürtaj Ankara | Kızlık Zarı | Kızlık Zarı Ankara | Kızlık Zarı Tamiri Ankara | Kadın Doğum Ankara | Gebelik Ankara | Vajen Estetiği Ankara | Vajinal Estetik Ankara | Kızlık Zarı Dikimi Ankara | Vajinusmus Ankara | Ankara Kürtaj | Ankara Kızlık Zarı
Tunalı Hilmi Cad. Bestekar Sk. 76/9 Kavaklıdere - ANKARA
Tel : 0312 466 39 29 - 467 10 37 - Faks : 0312 468 85 58 E-Posta: info@drmeltemerhan.com
Opr. Dr. Meltem Özdemir ERHAN - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı. Tüm Hakkı Saklıdır.Copyright © 2011