HPV Aşıları

Serviks kanseri ile human papilloma virüs (HPV) arasındaki ilişki kesinlikle gösterildikten sonra, bütün enfeksiyöz hastalıklarda olduğu gibi aşı gündeme gelmiştir. Düşüncenin temeli, HPV enfeksiyonu gelişmesini engelleyerek, sebep olduğu serviks kanseri sıklığını azaltmak, hatta difteri, polio gibi enfeksiyöz kökenli hastalıklarda olduğu gibi 'eradike' etmektir.

Aşılar iki yönlü düşünülmektedir. Birinci yön enfeksiyon alınmadan önce tedbir almak, enfeksiyöz ajan vücuda girdiği anda aşının sağladığı bağışıklık sistemi ile ajan veya fonksiyonlarının ortadan kaldırılmasıdır. Bu primer korunmadır, yapılacak aşı proflaktik aşıdır, ikinci yön ise ajan alınıp hastalık ortaya çıktıktan sonra, aşının sağladığı bağışıklık sistemi ile hastalığın ortadan kaldırılmasıdır. Bu sekonder korunmadır, yapılacak aşı terapotik aşıdır. Terapotik aşının amacı HPV almış hastaları tedavi etmektir, bu grup hastalar HPV DNA pozitif, servikal sitolojisi pozitif, servikal intraepitelyal neoplazi (CİN) 1,2,3 veya servikal kanser'li hastalardır. Proflaktik aşının hedef kitlesi ise HPV almamış insanlardır, gelecekteki muhtemel HPV enfeksiyonlarından, dolayısıyla serviks kanserinden korunma amaçlanmaktadır.

Terapotik aşılarda temel madde yüksek riskli HPV lerin onkojenik E6 ve E7 dir.Proflaktik aşılarda ise temel madde HPV kapsid proteinleri yapısında virüs benzeri proteinlerdir (VLP), üç tipte elde edilmektedir. Tip I sadece L1 den oluşan VLP'lerdir, Tip II L1 ve L2 füzyon proteinlerinden oluşan VLP'lerdir, Tip III ise dış yüz self-peptidlerden oluşmaktadır.

Koruyucu aşı uygulamaları kaç yaşında başlamalıdır

ABD de FDA'in aşı için önerdiği yaş grubu 11-12 yaş arası kızlardır. 9-10 yaş arası da aşı yapılabilir. 26 yaşına kadar daha önce HPV aşısı olmamış kızlara da aşı uygulanabilir, ama bu yaş grubunda aşının koruyuculuğu düşmektedir. Daha önce HPV almış kadınlarda da aşının koruyuculuğu sınırlıdır. 27 yaş üzeri kadınlar ve erkeklerde HPV aşısı için FDA onayı yoktur.

Aşının etkinliği için teorik olarak HPV'yi almadan, yani bir anlamda cinsel ilişki olmadan önce uygulanması gereklidir. Bugün pekçok ülkede cinsel ilişki 15 yaş civarında başlamaktadır. Örneğin bir çalışmada, ABD'de kızlar arasında 13 yaşından önce cinsel ilişki oranı % 7, Brezilya 'da kızlar arasında 14 yaşından önce cinsel ilişki oranı % 32, erkekler arasında 14 yaşından önce cinsel ilişki oranı % 47 olarak bulunmuştur. Bu nedenle aşılama yaşı bu kadar erkene alınmaktadır.

Cervarix® ile yapılan çalışmalarda, 55 yaşına kadar, genç yaşlardaki kadar olmasa bile, doğal enfeksiyona göre 4-5 kat fazla bir immünite sağlandığı gösterilmiştir. Buna dayanarak bir çok ülkede 10 yaş üstü onay alınmıştır, Avusturalya'da aşı 10-45 yaş arası uygulanmaktadır. Türkiye'de 10-25 yaş arası kız çocukları ve kadınlarda endikedir. Merck firmasının Gardasil aşısı ile ilgili faz III çalışmasının 24-45 yaş arası 3800 kadında yapılan grubu 3 ay önce tamamlanmıştır, buna göre de 45 yaşına kadar aşılamaya değecek bir titre elde edilmektedir.

Koruyuculuk süresi nedir

Halen mevcut faz III çalışmalara göre kesin bilinen süre 4.5-5 yıldır. Sağlanan immün cevabın daha ne kadar devam edeceği ise şu anda bilinmemektedir. Bu nedenle tekrar rapel gerekip gerekmeyeceği, gerekirse kaç yılda bir yapılacağı halen meçhuldür. Kanserin çok uzun süreler sonra geliştiği göz önüne alınırsa,aşının çok uzun süreler korucu olmasını beklemek gerekmektedir, bu da halen belli değildir.

Aşı kimin tarafından yapılmalı

Aşılamada şu anda en etkin hekim grubu jinekologlardır. Çünkü HPV ve serviks kanseri olayını en etkin onlar bilmektedirler. Fakat aşının ideal yapılma yaşının 10-15 yaş arası olduğu göz önüne alınırsa, aşılamada çocuk hekimlerinin yeri çok daha fazla olacaktır. Bu nedenle çocuk hekimleri, aile hekimleri hatta ürologlar kısa sürede HPV açısından aydınlatılmalı ve devreye sokulmalıdır.

Aşılama sadece kızlara mı yoksa her iki cinse mi uygulanmalı

Erkeklerde henüz aşının yeteri kadar etkin olduğunu gösteren çalışma yoktur. Teorik olarak erkeklerin aşılanması, kadınlara HPV bulaşmasını engelleyeceği için mantıklı görülmektedir,fakat aşı ile bugüne kadar erkeklerde yeteri kadar immünite sağlandığı gösterilememiştir. Bu nedenle erkeklerin aşılanması şu anda gündemde değildir. Ayrıca epidemiyoloji açısından yapılan bi matematik model çalışmasında (Dasbach EJ ve ark 2006), sadece kadınların aşılanmasının, yüksek riskli kadınlar, kadın ve erkeklerin aşılanması ve yüksek riskli kadın-erkek aşılamasına göre daha ekonomik olacağı gösterilmiştir.

Aşılama servikal kanser tarama programlarını değiştirecek midir

Bu sorunun cevabı kesin olarak hayırdır. Bunun için en önemli sebep, aşılamada hedef popülasyonun 11-13 yaş civarı olmasıdır. Halbuki serviks kanseri çok daha ileri yaşlarda ortaya çıkmaktadır, ve bugün aşının ne kadar süre koruyucu olduğu henüz bilinmemektedir. İkinci önemli sebep, mevcut HPV aşılarının tüm onkojenik HPV tiplerini kapsamamasıdır. Aşılar HPV 16 ve 18'e karşıdır, 31 ve 45'e karşı da belirli ölçüde çapraz koruma söz konudur. Bu virüsler ise serviks kanseri yapan HPV'lerin % 80'ini kapsamaktadırlar. Diğer onkojenik virüsler yönünden taramalara devam edilmesi şarttır. Belki ileri yıllarda, aşılanan populasyon arttıkça, sitolojik tarama sürelerinde değişiklikler gündeme gelebilir, aşılı populasyon daha gevşek aralıklarla taranabilir. Ucuzlatılabilirse bazı ülkelerde sitolojik tarama yerine HPV DNA testleri kullanılabilir.

Gebelikte aşılama

Gebelikte HPV aşısı yapılmış olgular çok az sayıda olup bu olgularda konjenital anomali veya gebelik komplikasyon sıklığı artmamıştır. Yapılan klinik çalışmada bilinen 2266 gebe kadın saptanmıştır, Aşı yapılan grupta 40 olguda gebelik komplikasyonu,15 olguda ise konjenital anomali saptanmıştır, Bu rakamlar plasebo grubunda ise 41 ve 16 olgudur, arada önemli bir fark yoktur. Fakat olgu sayısı yeterli olmadığından,gebelikte kullanımı hakkında karar vermek için çok daha geniş ölçekli serilerde çalışmalar gerekmektedir. Tesadüfen gebe iken aşı olanlarda terapotik küretaja gerek yoktur, ama aşıya devam edilmemelidir. Laktasyonda aşı uygulanabilir.

Terapotik aşılar

Terapotik aşıların amacı, enfekte hücrelerin eradikasyonu, genital siğillerin tedavisi, H SİL ve L SİL lerin progresyonunun önlenmesi, servikal kanserli hastalarda rezidü malign hücrelerin eradikasyonudur. Bunun için de viral DNA'yı almış, E6 ve E7 proteinlerini üreten hücreler yok edilmelidir, bu nedenle de sitotoksik lenfositlerin yani hücresel immünitenin uyarılması gereklidir. Böylece sitotoksik T-hücreleri tümör hücrelerini yakalayarak lizise uğratacaklardır.

>> Devamı

 

Özet : : Kürtaj Nasıl Yapılır ,Neden Yapılır ,Kısa Bilgiler
Anahtar Kelimeler : : Doğum ,Kürtaj ,Sağlıklı Yaşam ,Hepsi
     

>> Kürtaj Nasıl Yapılır ,Neden Yapılır Kısa Bilgiler ve Hepsi

>> Kürtaj Nasıl Yapılır ,Neden Yapılır Kısa Bilgiler ve Hepsi

>> Kürtaj Nasıl Yapılır ,Neden Yapılır Kısa Bilgiler ve Hepsi

>> Kürtaj Nasıl Yapılır ,Neden Yapılır Kısa Bilgiler ve Hepsi

>> Kürtaj Nasıl Yapılır ,Neden Yapılır Kısa Bilgiler ve Hepsi

Tunalı Hilmi Cad. Bestekar Sk. 76/9 Kavaklıdere - ANKARA
Tel : 0312 466 39 29 - 467 10 37 - Faks : 0312 468 85 58 E-Posta: info@drmeltemerhan.com
Opr. Dr. Meltem Özdemir ERHAN - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı. Tüm Hakkı Saklıdır.Copyright © 2011