Kadınlarda Cinsel Fonksiyon Bozuklukları

Kadınlarda cinsel disfonksiyon

a-Orgazmik disfonksiyon,

b- Cinsel tabular

c-Ağrılı cinsel ilşki (disparania )

d- Vajinismus başlıkları altında incelenebilir.Öncelikle normal bir cinsel yaşam nasıl olmaktadır.

Normal cinsel yaşam

1 Cinsel kimlik,

cinsiyet kimliği, cinsel oryantasyon ve amaç ile tanımlanır.

A Cinsiyet kimliği, genellikle yaşamın 2. yılında gelişir ve kişinin kendisini erkek veya kadın olarak algılaması olarak tarif edilebilir.

B Cinsel oryantasyon, fantazide veya realitede uyarılmayı sağlayan cinsel eylemdir.

C Cinsel amaç, kişinin cinsel partneriyle yapmak istediği eylemlerle ta¬nımlanır.

Cinsel yanıtın normal evreleri

A Heyecanlanma evresi ;

Her iki cinste de kas tonusunda bir artış ve bu¬nunla birlikte üst karın bölgesinden başlayarak göğüslere doğru yayılan ani heyecanlanma hissi olur. Bu evreye taşikardi ve kan basıncı artışı da eşlik eder.

Kadınlarda, heyecanlanma görsel, psişik veya dokunma gibi uyarılar la başlatılabilinir. îlk olarak vajende transudasyon olur ve bu lubri- kasyonu sağlar. Lubrikasyon oluşumuna aynı zamanda Bartholin bez¬leri de yardıma olur. Klitoris gövde seviyesinde çap olarak büyürken glans klitoridiste de şişme görülür. Labia majora genişler ve klitorise doğru yönlenir. Vajinal kanal iç 2/3'lük kısmı gerginleşir. Aynı zaman¬da vajen duvarlarında da çadırlaşma olur. Bunların sonucu olarak va- jen iç kısmı şişer ve pembe renkten koyu mora döner. Meme uçları dik- leşir ve memelerin büyüklüğü artar.

Bu evre erkeklerde de görsel, psişik veya dokunma uyarılarıyla baş­latılabilir. Penis dikleşir ve angoıje olur. Spermatik kordlar kısalır ve testisler retrakte olur. Skrotum kalınlaşır ve vücuda doğru genişler.

Heyecanlanma evresi hem kadın hem de erkekte parasempatik si­nirlerce kontrol edilir. Bunun sonucu olarak bu evre bazı anti koliner- jik ilaçlarca künt hale getirilebilir.

Erkeklerde, penis tamamen angoıje olur ve koronal düzlemde çapı artar. Tfestislerin boyutları büyümeye devam eder.Cowper bezlerinden bir miktar sıvı urethraya gelir. Bu sıvı semen değilse de sperm içere­bilir.

Hem kadında hem de erkekde, kan basıncı, solunum hızı, nabız, kas tonusu ve gerginliği artmaya devam eder.

B Plato evresi

Kadınlarda, vajen dış üçte birlik kısmı şişer ve angoıje olur. Böylelik¬le çap daralır ve ilişki esnasındaki sürtünme artar. Vajenin iç üçte iki¬lik kısmı ise yükselir. Uterus boyutu büyür . Klitoris kılıfının içine doğru çekilir ve labia angoıje olmaya devam eder.

C - Orgazm evresi

1- Kadında, orgazmik yanıt ritmik adale kasılmaları ile başlar. Bu ute¬rus superior kısmından başlayıp servikse doğru yayılan uterus kasılmalannca takip edilir.

2. Erkekte, ritmik kasılmalar sonucunda bulbokavernöz adale kasılır. Semen bülböz urethraya boşalır.

Kadında, klitoris eski konumuna döner ve 5 ile 10 dakika içerisinde eski boyutuna ulaşır. Meme uçları, çevrelerindeki doku şişmesinin çö­zülmesinin etkisiyle belirgin şekillerini korurlar. Vajenin dış üçte bir­lik kısmı çap olarak küçülür. Uterus normal boyutuna geri dönerken serviks de aşağıya doğru iner. Uyan öncesi normal döneme dönebil­mek için yaklaşık 30 dakikalık bir sürenin geçmesi gerekmektedir. Kadınlarda refrakter bir dönem gözlenmez.

Erkekde, ereksiyonun bitmesi iki aşamada olur. îlkinde erektil hac­min çok büyük bir kısmı kaybedilir ikinci aşamada da sönmenin kalan kısmı gerçekleşir. Refrakter dönem süresince erkek yeniden uyanlamaz. Bu dönemin süresi yaşlanma ile uzar ve dakikalarca, saatlerce veya günlerce sürebilir.

Bazı kadınlarda ilk ilişki sırasında ciddi miktarda bir ağrı olabilir. Ancak genelde herhangi bir rahatsızlık olmaz. Burada erkeğin davranışı ve yaklaşımı son derece önemlidir. İlk ilişki ister istemez her kadında endişe ve korkuya neden olur. Erkeğin yavaş ve yumuşak davranışı olayın ağrısız olmasını kolaylaştırır. >> Devamı

    İleri
 

Özet :   Kadınlarda Cinsel Fonksiyon Bozuklukları ,Kadınlarda Cinsel Fonksiyon Bozuklukları Kısa Bilgiler ,Kadınlarda Cinsel Fonksiyon Bozuklukları Hakkında
     
     
Anahtar Kelimeler :   Kadınlarda Cinsel Fonksiyon Bozuklukları ,Kürtaj ,Sağlıklı Yaşam ,Hepsi ,Menopoz ,Kadın Doğum
Google'da Bizi En Çok Bu Kelimelerle Aradınız :
Kadınlarda Cinsel Fonksiyon Bozuklukları , Kadınlarda Cinsel Fonksiyon Bozuklukları , Kadınlarda Cinsel Fonksiyon Bozuklukları , Kadınlarda Cinsel Fonksiyon Bozuklukları , Kadınlarda Cinsel Fonksiyon Bozuklukları , Kadınlarda Cinsel Fonksiyon Bozuklukları , Kadınlarda Cinsel Fonksiyon Bozuklukları , Kadınlarda Cinsel Fonksiyon Bozuklukları ,Kadınlarda Cinsel Fonksiyon Bozuklukları , Kadınlarda Cinsel Fonksiyon Bozuklukları
 
Kürtaj | Kürtaj Ankara | Kızlık Zarı | Kızlık Zarı Ankara | Kızlık Zarı Tamiri Ankara | Kadın Doğum Ankara | Gebelik Ankara | Vajen Estetiği Ankara | Vajinal Estetik Ankara | Kızlık Zarı Dikimi Ankara | Vajinusmus Ankara | Ankara Kürtaj | Ankara Kızlık Zarı
www.ankarajinekoloji.com - www.drmeltemerhan.com
Tunalı Hilmi Cad. Bestekar Sok. 76/9 Kavaklıdere - ANKARA
Tel : 0312 466 39 29 - 467 10 37 - Faks : 0312 468 85 58 E-Posta: meltem@drmeltemerhan.com
Opr. Dr. Meltem Özdemir ERHAN - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı. Tüm Hakkı Saklıdır.Copyright © 2011