MYOMLAR

Uterus kas dokusundan kaynaklanan en sık rastlanılan 1 huylu tümörlerdir. Kas lifleri arasında fibröz bağ doku- ıı lifleri bulunduğu için Fibromyoma, Fibroleiomyoma, ibroma, Fibroid adları da kullanılmaktadır.

Reprodüktif dönemde genelde kadınların % 20 5'inde rastlanır. Bu oran 40 yaş kadınlarda % 45-50'lere îkselebilir. Menarşdan önce nadiren rastlanır. Menopoz- ın sonra büyümezler. Otopsilerdeki görülme oranı 50'dir. Myomlann çapı 0,5 cm'den 20-30 cm ye kadar ığişebilir. Tek veya multiple olabilirler. Kapsülleri yoktur, vre dokuya yaptıkları baskı sonucu yalancı bir kapsül uştururlar. Sert, düzgün yüzeyli, kesitlerde beyaz gri nktedir.

ETYOPATOGENEZ:

Tam olarak bilinememektedir. Uterusun düz kas hücre- ıden nadiren de myometrium içerisindeki damarların z kas hücrelerinden ve embriyolojik artıklardan kay- klanır. Myomun içinde estrogen reseptörlerinin hemen resindeki myometriumdan daha yoğun olarak rastlan- lsi etyolojide estrogenin rolünü göstermektedir.Genital unluk döneminde görülmeleri bu tezi kuvvetlendirir, omlu ailelerin olduğu bilinmekle birlikde kalıtımın rolü sin değildir.

MİYOMLARIN LOKALIZASYONU

Corpus myomlan (%90)

3.Serviks myomlan (%9)

4.Portıo myomlan (%1)

MYOMLARIN GELİŞME YÖNLERİ

1. Subseröz gelişme (%39): Serozanın hemen altına lokalizedir. Uterusu genellikle asimetrik olarak büyü- tür.Büyüdükçe bir sapla uterusa bağlanan bir myom hali­ne gelirse saplı myom denilir. Batın içinde herhangibir ye­re yapışıp buradan beslenirse parazitik myom adrnı alır.


a. Intramural gelişme (%55): Myometriumun içine yerleşmişdir. Uterusu simetrik olarak büyüten tek bir myom varsa buna Kugel myomu denilir. Asimetrik uterus büyümeside görülebilir, multiple myomlar patates çuvalı intibaı verir.


b. Submukoz gelişme (%1): Endometriumun hemen altında yerleşir. Endometrial kaviteye doğru büyür. Uteru­su büyütebilir veya saplı ise serviksden vajene çıkabilir. Buna myoma instatus nasendi denir, bunlara genelde en­feksiyon da eşlik eder.


c. İntra ligamenter gelişme (%5): Broad ligament i- çine büyüyen subseröz myomlardır. Üreterle ve iliak da­marlarla yakın komşuluklan yüzünden cenahi tedavileri zor olabilir.

MYOMDA DEJENERESANS

A- Myomda iyi huylu dejeneresans


a.Nekroz: Saplı subseröz myomlann torsiyo- nu sonucu oluşur ve akut batın bulgulan görülür.


b. Septik dejenerasyon: Nekrotik dejenerasyo­nu takiben subseröz myomlarda PID'ye bağlı olarak orta­ya çıkabilir. Akut batın belirtiler verir.

c. Kalsifıkasyon:Kalsiyum karbonat ve fosfat birikimiyle oluşur. Genelde postmenapozal kadınlarda ve subseröz myomlarda görülür. Myom sert olarak palpe edi­lebilir


d. Lenfanjiektazi ve Telenjiektazı Yağlı dejeneresans: Seyrek görülür ve asemptomatikdir. Myom yumuşak olarak palpe edilir Kas dokusunun yerini yer yer hyalin bağ dokusu alır. Myom daha yumuşak olarak palpe edilir.


e-kırmızı dejenerasyon: Daha çok gebelikde görülür. Carneous dejenerasyon da denilir. Akut batına benzer belirtiler görülür. Myom çok yumuşamış ve kesit yüzeyi kırmızı bir renk almıştır. Semptomatik tedaviye ce­vap alınamazsa cerrahi tedavi gerekir.


f. kistik dejenerasyon: %5-10 görülür. Myomlarda hyalinizasyon ve likeifıkasyon sonucu kistik alanlar oluşur. Myom çok yumuşar. Kistik kitle olarak palpe edi­lebilir.B- Myomda kötü huylu dejeneresansMyom dokusu içinde sarkoma dönüşme oranı %0.1-0.5 olarak bildirilmektedir.

KLİNİK SEMPTOMLAR

-Küçük myomlar çoğu zaman semptomsuzdur.-Myomlu kadınların %15-20'sının yakınması yoktur.a-Kanama (%40-50): Submukoz myomlarda daha sıkdır ve en sık menoraji görülür. Metroraji, meno- metroraji de görülebilir. Kanayan endometrium alanının büyümesi, uterusun kontraksiyon yeteneğinin bozulması, endometriumun ülserasyonu ve nekrozu kanama neden- lerindendir.


bAğn (%30): Genellikle dejenerasyonlara bağ­lıdır. Myomlarla birlikte uterus küçük pelvisde sıkışıp ka­lırsa inkarserasyon oluşur. Bu durumda akut batın olabi­lir. Disparonia nedeni olabilirler. Gebelikle birlikte şiddet­li ağrılar ortaya çıkabilir.


c-Kompresyon yakınmaları: Mesane basısına bağlı sık sık idrara çıkabilir. İdrar retansiyonuna, hidroü- reter ve hidronefroza neden olabilirler.


d- Tenesmus ve kabız­lık gibi rektal yakınmalarda olabilir.


e.Anemi,kardiyovasküler yakınmalar


f.Kanlı kötü kokulu akıntı

g.karın büyümesi

h.Infertilite:

 

Özet : MYOMLAR , MYOMLAR Hakkında Kısa Bilgiler
Anahtar Kelimeler : MYOMLAR , MYOMLAR , MYOMLAR , Hepsi
     
Google'da Bizi En Çok Bu Kelimelerle Aradınız :
MYOMLAR , MYOMLAR , MYOMLAR , MYOMLAR , MYOMLAR , MYOMLAR , MYOMLAR , MYOMLAR ,MYOMLAR , MYOMLAR
 
Kürtaj | Kürtaj Ankara | Kızlık Zarı | Kızlık Zarı Ankara | Kızlık Zarı Tamiri Ankara | Kadın Doğum Ankara | Gebelik Ankara | Vajen Estetiği Ankara | Vajinal Estetik Ankara | Kızlık Zarı Dikimi Ankara | Vajinusmus Ankara | Ankara Kürtaj | Ankara Kızlık Zarı
Tunalı Hilmi Cad. Bestekar Sk. 76/9 Kavaklıdere - ANKARA
Tel : 0312 466 39 29 - 467 10 37 - Faks : 0312 468 85 58 E-Posta: info@drmeltemerhan.com
Opr. Dr. Meltem Özdemir ERHAN - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı. Tüm Hakkı Saklıdır.Copyright © 2011