PELVİK ENFLAMATUVAR HASTALIK (PID)

Tanım:

PID üst genital traktusun bakteryal enfeksiyonudur (endometrit, salpenjit, ooforit, pelvik peritonit). Normalde intrapelvik dişi genital organlar sterildir. PID üç yolla gelişir. a) Enfekte komşu dokulardan yayılım (divertikülit, apandisit) b) Hematojen yayılım (tbc) c) Asendan yolla (>%90) (iatrojen uterin enstrümantasyonu ya da müdahale esnasında, retrograd menstrüel akım, abortus v.b) Pelvik enflamatuvar hastalık, sorumlu etkenlerin uterustan içeri girerek fallop tüpleri aracılığı ile överlere kadar assendan olarak ilerlemesi sonucunda gelişen akut adneksit, salpenjit ve endometritin yanında pelvik peritonitin söz konusu olduğu; akut, bazen tekrarlı ya da kronik olabilen enflamatuvar bir hastalıktır. Tanımından da anlaşılacağı gibi, sıklıkla çevre dokular da olaya katıldığı için, kalıcı anatomik bozukluklara da yol açar. Bunun sonucunda da ektopik gebelik ya da infertilite gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilir.

Etkenler:

Enfeksiyon sıklıkla klamidya veya gonore ile başlar, fakat kısa sürede tabloya aerob- anaerob bir çok bakteri iştirak eder (vajen + serviks florası). Bakteriler tübal epitele bağlandıktan sonra proliferasyona başlarlar ve neticede tubalarda yoğun bir enflamasyon olur. Salpenjiti, ooforit ve pelvikperitonit takip eder ve uygun zamanda yeterli tedavi verilmezse komplikasyonlar gelişir. Birçok bakterinin PID'nin etiyolojinde yeri olduğu bildirilmiştir. Örneğin; Bacteroides gibi birçok anaerop basiller, enterik bakteriler gibi gram negatif basiller, Streptococcus pyogenes ve Streptococcus agalactiae gibi gram pozitif koklar, genital mikoplazmalar ve özellikle de geri kalmış ülkelerde Mycobacterium tuberculosis, PID'ye neden olduğu kanıtlanmış bakterilerdir. Bununla birlikte, PID'nin asıl en sık (%60) iki etkeni, N.gonorrhoeae ve C.trachomatis dir. Trichomonas vaginalis in de PID'ye neden olabildiği bildirilmiştir.

Epidemiyoloji:

Son yıllarda özellikle 20 yaş altı popülasyonda sayısal artış içinde olan bir hastalıktır. Bunda; düzenli seks yapma olgusunun erken yaşlara taşınması, çok eşlilik (en az beş kat arttırır), cinsel davranış değişiklikleri ve kontrasepsiyon seçeneklerinin artması, örneğin rahim içi araç (RIA) kullanımının yaygınlaşması gibi faktörlerin etkisi vardır. Membran ya da progesteron içeren oral kontraseptiflerin ve spermisid pomatların ise engelleyici etkinliği vardır. Yirmi yaşın altındaki seksüel olarak aktif her sekiz kadından birinin PID geçirmiş olduğu hesaplanmıştır.

Hastalık tabloları: Sorumlu patojenlerden; klamidya ve gonokoklar, cinsel ilişki sonucunda spermiumlara ya da var ise Trichomonas vaginalis e yapışarak bu parazitin aktif hareketleri ile assendan yoldan veya anaeroplar ve mikoplazmalar transmural olarak överlere ulaşırlar. Assendan transfer en çok, özellikle servikal mukus koruyuculuğunun çok azaldığı premenstrual birkaç gün içinde ve tamamen yok olduğu menstrual dönemde gerçekleşmektedir. Gonokok nedenli olanlar daha çok menstrual dönemden sonraki birkaç gün içinde gelişir. Tuba uterina'da gelişen enflamasyon nedeniyle tuba şişer, ödemli ve konjestif hal alır. Tedavisiz olgular spontan iyileşebileceği gibi genellikle çift taraflı olan tubo-ovaryen apselere de ilerleyebilir. Olguların yarısında ciddi, sistemik belirtilere tanık olunur. Başlıcalari; alt abdominal ağrı (%90), vajinal akıntı (%55), yüksek ateş (%41), anormal vajinal kanama (%36), bulantı, kusma, üriner yakınmalar (%19), cinsel ilişki sırasında ağrıdır. Tubo-ovaryen apse varlığında tablo akut batın belirtileri ve hatta septik şoka kadar uzanabilmektedir. Hastane bakımı gerektiren bir tablodur. Rüptür riski var ise salpingooferektomi yapılması ya da girişimsel radyolojik yaklaşımlarla boşaltılması gereklidir. Tablo ihmal edilirse, jeneralize peritonit gelişebilir.

Tanı

Anamnez, yüksek ateş, abdomino-pelvik muayenede lokalize ve şiddetli ağrı (olguların en az %90'ında). kitle alınması, peritonit bulguları, lökositoz ya da ağır olgularda lökopeni, nötrofili, sedimantasyon ve daha önemlisi C reaktif protein artışı, kuldosentez ile bulanık ya da pürülan materyal alınması, Gram boyamada ve kültürde mikroorganizma saptanması, ultrasonografik olarak adneksiyal kitle imajı, direkt filmlerde ileus ve/veya apsenin rüptürüne bağlı serbest hava saptanması, tanıyı destekleyen bulgulardır. Tanıdan kuşkulanılıyor ise laparoskopi yapılmalıdır. Oldukça güvenilir ve kullanışlı bir yöntemdir.

Komplikasyonlar:

Olguların %25'inde rekürrensler görülür. Tüm infertilite olgularının %30- 40'ından PID sorumludur. Atak sayısı arttıkça infertilite şanssızlığı da artmaktadır. Aynı şekilde, ektopik gebelik de PID ile yakından ilişkilidir. Bir kez PID geçirenlerde ektopik gebelik gelişme riski 7-19 kat artmaktadır.

Fitz Hugh Curtis Sendromu:

Karaciğer parankim tutulumu olmadan kapsül enflamasyonudur (perihepatit). İnspirasyonla üst kadran ağrısı vardır. Keman yayı adezyonlar karaciğer kapsülü ve anterior abdominal duvar arasında oluşur. Etken N.gonorrhea ve C.trochamatis dir. PID vakalarının %5-10 unda görülür.

Tedavi

Gm (+), (-), aerob ve anaerob bakterileri içerecek spektrumda Abt kombinasyonu kullanılır. c) i.v Doxocycline + Cefoxitine/cefotetan c) i.v klindamisin + gentamisin c) i.v doxocycline + metronidazol c) imipenem\cilastatin RIA varsa tedaviye başladıktan 24-48 saat sonra çıkarılmalıdır. Parenteral tedaviye ateş düştükten 24 saat sonrasına kadar devam edilir. Daha sonra oral tedaviye geçilir ve tedavi 14 güne tamamlanır. Parenteral tedaviye başlandıktan 48-72 saat sonra hastanın klinik bulguları gerilemeye başlar, ateşi düşer. Eğer bunlar görülmez ise hastanın verilen Abt protokolü gözden geçirilmeli, PID komplikasyonları ve olası diğer akut batın sebepleri (yanlış tanı??) araştırılmalıdır. Tıbbi tedavi ile gerekli düzelme sağlanamamışsa laparoskopi ile ayırıcı tanı yapılmalıdır.

Özet : Kürtaj Nasıl Yapılır ,Neden Yapılır Kısa Bilgiler
Anahtar Kelimeler : pelvik inflamatuar hastalık, pıd, pelvik enfeksiyon ,cinsel hastalıklar,cinsel yolla bulaşan hastalıklar, bakteriyel vajinosiz, hpv,sifiliz,candida,lgv,aids,vajinoz,vajinit,trichomomas,gardnerallavajinalis,bakteriyel vajinosiz,genital herpes,hsv, jinekolog,jinekolog Ankara,kızlık zarı Ankara,kürtaj ankara
     

Google'da Bizi En Çok Bu Kelimelerle Aradınız :
pelvik inflamatuar hastalık, pıd, pelvik enfeksiyon , cinsel hastalıklar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, bakteriyel vajinosiz, sifiliz, candida,lgv,aids,vajinoz, vajinit,

Tunalı Hilmi Cad. Bestekar Sk. 76/9 Kavaklıdere - ANKARA
Tel : 0312 466 39 29 - 467 10 37 - Faks : 0312 468 85 58 E-Posta: info@drmeltemerhan.com
Opr. Dr. Meltem Özdemir ERHAN - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı. Tüm Hakkı Saklıdır.Copyright © 2011