RAHİM AĞZI KANSER AŞISI

İnsan papillamovirus (HPV) enfeksiyonu ile serviks kanseri ve genital siğiller arasındaki ilişki yıllardır kabul edilmektedir. Bugüne kadar HPV'nin 100'den fazla genotipi keşfedilmiş olup bunların yaklaşık 30'u genital mukozada bulunur. Ancak; sadece 15 tanesinin serviks kanseri ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Serviks kanserlerinin yaklaşık %70'i HPV genotip 16 ve 18 enfeksiyonu sonucu gelişir . Bu nedenle ankarada bulunan muaynehanesinde jinekolog operatör doktor Meltem ERHAN tarafından hpv aşıları güvenle yapılmakta ve bu konudaki tüm sorularınız cevaplandırılmaktadır.

Amerikan Kanser Birliği, ABD'de 2006 yılında 9.710 yeni serviks kanseri olgusu olacağını ve serviks kanserine bağlı 3.700 ölümün olacağını tahmin etmektedir .Serviks kanseri, dünya genelinde kadınlarda kansere bağlı mortalitenin en büyük ikinci nedenidir .Tüm dünyada her yıl 493.000 yeni olgunun ortaya çıktığı ve bu olgulardan yılda 274.000 kadının serviks kanseri nedeni ile öldüğü tahmin edilmektedir. Bu ölümlerin yüzde sekseni kaynakların en sınırlı olduğu yerlerde olmaktadır. Servikal sitoloji tarama programları ve prekanseröz lezyonların tedavisi ABD'de serviks kanseri ölümlerinde bir azalmaya yol açsa da, halen belirgin bir kadın populasyonu uygun tarama hizmetlerini almamaktadır. 2003 yılında, sigortası olmayan 18-64 yaş grubu kadınların son üç yılda sadece %67'si servikal sitoloji ile taranırken bu oran aynı yaş grubundaki sigortalı kadınlarda %86'dır .

Halen FDA (Food and Drug Administration) profilaktik kuadrivalan HPV L1 virüs benzeri partiküllü aşıya lisans vermiştir. Bu aşı HPV'nin 6, 11, 16 ve 18 tipleri ile ilişkili serviks kanseri, servikal displazi, vulvar ve vajinal displazi ile genital siğillere karşı koruma olanağı sunmaktadır. FDA, 9-26 yaş kadınlara 0, 2 ve 6 ay doz aralıklarında üç doz uygulamayı uygun görmektedir. Rapel doza olan gereksinim ileride gösterilecektir (8). Bugüne kadar koruyuculuğun en az 5 yıl sürdüğü gösterilmiştir (9).

ikinci bir aşı, bivalan HPV aşı formulasyonu geliştirilmiştir. Bu aşı kuadrivalan aşıya benzer şekilde HPV tip 16 ve 18'e karşı koruma sağlayıp ayrıca HPV 31 ve 45'e karşı çapraz koruma sağlamaktadır (10, 11). Yeni bir adjuvan kullanılmıştır (AS04). Bu adjuvanın daha yüksek oranda antikor oluşturabildiği gösterilmiştir. Bivalan aşı ülkemizde 0,1,6 şeması ile onay almıştır.

HPV aşısı ile ilgili çalışmalar, daha önceden aşıda yer alan HPV genotipi ile karşılaşmamış bireylerde aşının; kapsadığı genotiplerle ilişkili servikal intraepitelyal neoplazi (CİN) 2, CİN 3 ve kondilamatöz vulvar hastalıklara karşı %100 koruyucu olduğunu göstermiştir Tersine daha önceden HPV enfeksiyonu geçirmiş ya da o anda HPV enfeksiyonu geçirmekte olan kadınlarda aşının, enfekte olduğu genotip nedenli hastalığa karşı aşının koruyucu olduğuna dair kanıt yoktur. Ancak; kalan genotiplerin oluşturacağı hastalığa karşı aşının koruyuculuğu vardır.Aşının içerdiği tüm HPV genotiplerine karşı maksimum etkin olabilmesi için aşı, hiç HPV infeksiyonu ile karşılaşmadan önce yapılmalıdır. HPV aşısı seksüel aktivite başladıktan sonra yapılırsa, kişiler HPV ile enfekte olmuş olabilir ve aşıda yer alan ve yer almayan HPV genotipleri ile ilişkili anormal servikal sitoloji gelişebilir.

Öneriler

Kızların, adolesanların ve genç kadınların aşılanması

ACOG Adolesan Sağlığı Komitesi ve ACOG immunizasyon Çalışma Grubu, 9-26 yaş arası kadınların HPV'ye karşı aşılanmasını önermektedir. "The Advisory Committee on Immunization Practices(aşı uygulamaları danışma komitesi)" tarafından ilk aşılama için hedef yaşın 11 veya 12 yaş olması önerilmektedir (13). Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları ilk aşı dozunun hedeflendiği grubun pek çoğuna sağlık hizmeti vermemektedir, daha çok 13-26 yaş kadınların aşılanmasının yaygınlaşmasında kritik rol oynamaktadırlar. The American College of Obstetricians and Gynecologists adolesan döneminde üreme sağlığı ile ilgili hekime ilk başvurunun 13-15 yaş arasında olmasını önermektedir (14). Aşılanma yaş grubunda olan 16-26 yaş arası adolesan ve genç kadınlar primer bakım, kontrasepsiyon ve diğer jinekolojik gereksinimler veya gebelik ile ilişkili nedenlerle kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarına başvururlar. Bu başvurular HPV'yi ve HPV aşısının yararlarını tartışmak ve henüz bu aşıyı yaptırmamış olanlara aşıyı önermek için stratejik zamanlardır. Bu hekim başvurusu sırasında aşılanma yaş grubunda olan kişinin aşılanma durumu belirlenmeli ve hasta kayıtlarına geçirilmelidir.

HPV TESTİ

Aşılama öncesi HPV testleri şu an için önerilmemektedir. HPV DNA için testler geçmiş enfeksiyonları göstermez, sadece aktif enfeksiyonu gösterir. Serolojik testler güvenilir değildir ve bugün için ticari klinik uygulamalar yoktur. Herhangi bir tarama testinin yapılması aşılama programının maliyetini belirgin olarak arttıracaktır ve aşının maliyet-etkinliğini azaltacaktır.

Seksüel aktif kadınların aşılanması

Seksüel aktif kadınlar aşı olabilirler. Önceden servikal sitolojisinde patolojisi veya genital siğili olanlar da aşı olabilirler. Bu hastalar, HPV ile daha önce karşılaşmış kadınlarda, karşılaşmamış olanlara göre aşının daha az etkin olduğu konusunda bilgilendirilmelidir (8, 12). Önceden HPV ile enfekte kadınlar enfekte oldukları HPV tipi dışında kalan aşı genotiplerinden korunarak aşıdan yarar görecektir. Yıllık servikal sitoloji ile taramanın gereği vurgulanmalıdır.

Öncesinde servikal intraepitelyal neoplazisi (CİN) olan kadınların aşılanması

Öncesinde CİN olan kadınlara aşı yapılması, yanlış bir korunma duygusuna neden olup hastaların düzenli taramalarına ve tedavilerine devam etmeyeceği yönünde bazı endişeler vardır, öuadrivalan aşı öncesinde CİN olan kadınlara yapılabilir; ancak, hekimler yararının sınırlı olduğunu, taramalara ve tedavilere ACOG önerileri doğrultusunda devam edilmesi gerektiğini vurgulamalıdır.

Aşılama tedavi değildir

HPV aşısı genital siğili veya servikal sitolojide patolojisi olan hastaları tedavi etmeyi amaçlamaz. Bu koşullarda olan hastalar uygun bir şekilde değerlendirilmeli ve tedavi edilmelidir. Birçok erken sitolojik anomalinin saptanabildiği ve konservatif yaklaşımla tedavi edilerek belirgin bir gerileme sağlandığının belirtilmesi önemlidir. Bu özellikle adolesanlarda ve genç kadınlarda geçerlidir . Jinekolog OP.Dr. Meltem ERHAN tarafından hpv enfeksiyonlarının tedavisi yapılmaktadır.

Erkeklerin ve 26 yaş üzeri kadınların aşılanması

Erkeklerin ve 26 yaş üzeri kadınların aşılanması konusundaki araştırmalar sürmektedir. Eldeki veriler bu populasyonlar için önerilerde bulunmak için yetersizdir.

HPV enfeksiyonlarının önlenmesinin diğer yöntemleri

Seksüel aktiviteden uzak durmak HPV enfeksiyonu da dahil cinsel yolla bulaşan hastalıklarda(CYBH) önlemenin en etkin yoludur. Partner sayısını sınırlamak da ayrıca CYBH riskini azaltmaktadır. Lateks kondomların kullanılması seksüel aktif kişilerde HPV ilişkili servikal displaziyi önlemede bugün için uygun tek yöntemdir (20, 21).

HPV aşılaması için izin

Tüm aşılamalarda olduğu gibi, HPV aşılaması için de yasal veliden izin alınması zorunludur. Genellikle çocuklar ve adolesanlar reşit olmadıkları için, 18 yaşından küçük olmaları, ebeveynin izini aşılar da dahil tıbbi bakımı için istenmesi uygundur.

::
 
Google'da Bizi En Çok Bu Kelimelerle Aradınız :
HPV TESTİ ANKARA, RAHİM AĞZI KANSER AŞISI ANKARA
Tunalı Hilmi Cad. Bestekar Sk. 76/9 Kavaklıdere - ANKARA
Tel : 0312 466 39 29 - 467 10 37 - Faks : 0312 468 85 58 E-Posta: info@drmeltemerhan.com
Opr. Dr. Meltem Özdemir ERHAN - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı. Tüm Hakkı Saklıdır.Copyright © 2011