TRICHOMONAS ENFEKSİYONU

Etken:

T.vaginalis, ondüle membranı ve dört ön, bir gövde kamçısı ile tipik "silkinme" tarzında hareketli, armut şeklinde görünen bir protozoondur. Ökaryotik yapıya rağmen mitokondriumu yoktur, anaerop metabolizmayı benimser. Doğadaki yaşam siklusu sadece insanda, nemli ve sıcak ortamda gerçekleştiğinden, siklusunun bir bölümünde ortamda yaşamak zorunda olan parazitlerin aksine kist formu bulunmaz. Sadece trofozoit formu gösterilmiştir. Hastalıklı kadın vajinasında veya erkek üretrası ve prostat sıvısının parazitidir.

Epidemiyoloji:

Bazı yazarlarca en sık CTBH olarak kabul edilir. Sadece cinsel temas ile bulaştığı kanıtlanmakla birlikte; klozet gibi parazitin yaşam ortamına benzeyen cansız objelerde de kısa süre ile yaşayabildiği (?) ve bununla temas sonucu da bulaşabileceği (?) öne sürülmüştür. Enfekte anneden bebeğe doğum sırasında da bulaşabilir. Tedavi uygulansa da bulaştırıcılık bir hafta daha sürmektedir. Erkek enfekte ise bulaş hemen hemen kaçınılmazken (%65-100), kadın enfekte ise bulaş oranı %15-60 arasında değişir.

Hastalık tablolan:

Kuluçka süresi 4-20 gündür (ortalama 7 gün). Kadınlarda asemptornatik enfeksiyon veya sulu, kötü kokulu, yeşilimsi, köpüklü vajinal akıntı, yanma ve kaşıntı ile tipik bir vajinite neden olabilir. Bununla birlikte, asemptornatik olgular da tanımlanmıştır. Daha ciddi seyirli olgularda servikal ülserasyonlar ve PID gelişebilir. Serviksde subepitelyal kanama bazen çıplak gözle de görülebilir (çilek serviks). Akıntının ph sı >4.5 dir. Serum fizyolojik ile hazırlanan taze preperatta motil T.V. organizmaları görülür. Erkekte asemptornatik enfeksiyon daha sıktır; nadiren prostatit ve üretrite yol açar. Üretritli olgularda beyaz renkli üretral akıntı görülebilir. Hastalık erkek ve kadın infertilitesinden de sorumlu tutulmuştur. İlginç olarak, etkenin, salgıladığı bir protein ile spermiumun motilitesini durdurduğu ve hızla ölümüne yol açtığı gösterilmiştir.

Tanı

Genital salgıların serum fizyolojikteki taze preparasyonu veya üretritli olgularda idrar mikroskopisi ile kolayca tanınır. Vajinal pH artmıştır. Tanısal duyarlılığın Papanicolaou boyaması ile arttırıldığı bildirilmektedir. Kültürü de yapılabilmektedir. Lateks aglütinasyon testinin ise duyarlılığı ve özgüllüğü oldukça fazladır.

Tedavi


T.V vajen yanında üretra, mesane ve skene bezlerinde de lokalize olabileceğinden tedavi sistemik olmalıdır. Nitroimidazol türevleri kullanılır. En çok kullanılan tedavi metronidazol 2 gr tek dozdur. Aynca 7 günlük 250 mgX3 /gün lük tedavi de verilebilir. Eş tedavisi gereklidir.

 

Özet : Kürtaj Nasıl Yapılır ,Neden Yapılır Kısa Bilgiler
Anahtar Kelimeler : Doğum ,Kürtaj ,Sağlıklı Yaşam ,Hepsi
     

>> Kürtaj Nasıl Yapılır ,Neden Yapılır Kısa Bilgiler ve Hepsi

>> Kürtaj Nasıl Yapılır ,Neden Yapılır Kısa Bilgiler ve Hepsi

>> Kürtaj Nasıl Yapılır ,Neden Yapılır Kısa Bilgiler ve Hepsi

>> Kürtaj Nasıl Yapılır ,Neden Yapılır Kısa Bilgiler ve Hepsi

>> Kürtaj Nasıl Yapılır ,Neden Yapılır Kısa Bilgiler ve Hepsi

Google'da Bizi En Çok Bu Kelimelerle Aradınız :
cinsel hastalıklar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, bakteriyel vajinosiz, Ankara, Ankara,kızlık zarı , tichomoniasiz, trichomonas tedavisi Doğum,Ankara,kürtaj Hepsi

 
Tunalı Hilmi Cad. Bestekar Sk. 76/9 Kavaklıdere - ANKARA
Tel : 0312 466 39 29 - 467 10 37 - Faks : 0312 468 85 58 E-Posta: info@drmeltemerhan.com
Opr. Dr. Meltem Özdemir ERHAN - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı. Tüm Hakkı Saklıdır.Copyright © 2011