VAJİNAL MANTAR ENFEKSİYONLARI

CANDIDA VULVOVAJİNİTİ

Etken:

Candida maya benzeri, 3x6 pm çapında, oval, tomurcuklanan bir mantardır. En sık görülen Candida vajiniti etkeni C.albicans dır (%90). İnsanda ve zengin besiyerlerinde blastosporlar tomurcuklanarak uzarlar ve psödohifleri oluştururlar. Bunlar da uçuca birleşerek septalı hiflerin (psödohif) gelişimine yol açarlar (miçelyal faz). Normalde ağız, boğaz, barsaklar, vajina ve cilt florasında bulunurlar. Son yıllarda Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida krusei ve Candida parapsilosis enfeksiyon sıklığında artış kaydedilmiştir.

Epidemiyoloji:

Kandidoz; diyabetiklerde, antibiyotik, kortikosteroid ya da oral kontraseptif kullananlarda, uzun süreli damar içi kateter kullananlar ve gebelerde daha sık görülür. Hücresel immünite kusuru olanlarda ise yaygın olarak kronik mukokutanöz kandidoz oluşur; örneğin HIV enfeksiyonluların AİDS'e ilerlemekte olduğunu gösteren bir gelişmedir. Fırsatçı patojendirler ve genellikle endojen enfeksiyonlara yol açarlar. Ekzojen enfeksiyon daha nadir olduğu için bir CTBH olarak kabul edilmemesi eğilimi vardır.

Hastalık tablolan:

Çoğu vajinitli hastada belirgin bir yakınma yoksa da cinsel ilişki sırasında yanma, kaşıntı, peynirimsi vajinal akıntı, vajinal hiperemi ve ödem görülebilir. Vulvovajinal kandidozda kaşıntı ve yoğun beyaz akıntıdan oluşan klinik tablo, menstruasyon döneminden hemen önce başlar. Diğer vajinit etkeni olan Trichomonas vaginalis enfeksiyonunda ise, tersine yakınmalar menstruasyon sonrasında belirginleşir.

Tanı


Hastalığın başlangıç döneminde vaginal pH yüksek ise etkenin mukozaya yapışması kolaylaşır. Ancak, psödohif gelişimi ve miçelyal fazın sürdürülebilmesi, asidik pH'ta daha kolaydır. Genel bir ilke olarak, vaginal kandidozda vaginal pH fazla değişmez. Bu özellik diğer etkenlerle gelişen vajinitlerden ayrım açısından önemlidir. Tanı, vajinal sekresyonun incelenmesi ile konur. Gereğinde %10 KOH ile sellüler elemanlar ortamdan uzaklaştırılarak görülebilmesi sağlanır.

Tedavi


Vajinal kandidozun tedavisinde topikal veya oral azol türevleri kullanılır. Tek doz flukonazol ile tedavi başarılı bulunmuştur. Mikonazol ve klotrimazol gibi antifungallerin intravajinal krem ve suppozituvarları da kullanılabilir. Cinsel eşe de lokal tedavi verilmesinin etkinliği tartışmalıdır. Persiste eden olgularda tedavi süresi uzun tutulmalıdır. Ancak, Candida krusei'nin azol türevlerine dirençli olabileceği unutulmamalıdır. Jansiyen moru ile lokal tedavi etkili olmakla birlikte, hasta konforu açısından sorunlu bir tedavidir.

ANAHTAR KELİMELER : cinsel hastalıklar,cinsel yolla bulaşan hastalıklar, bakteriyel vajinosiz, hpv,sifiliz,candida,lgv,aids,vajinoz,vajinit,trichomomas,gardnerallavajinalis,bakteriyel vajinosiz,genital herpes,hsv, jinekolog,jinekolog Ankara,kızlık zarı Ankara,kürtaj Ankara,candida tedavisi ,candidiosiz

 

Özet : Kürtaj Nasıl Yapılır ,Neden Yapılır Kısa Bilgiler
Anahtar Kelimeler : Doğum ,Kürtaj ,Sağlıklı Yaşam ,Hepsi
     

>> Kürtaj Nasıl Yapılır ,Neden Yapılır Kısa Bilgiler ve Hepsi

>> Kürtaj Nasıl Yapılır ,Neden Yapılır Kısa Bilgiler ve Hepsi

>> Kürtaj Nasıl Yapılır ,Neden Yapılır Kısa Bilgiler ve Hepsi

>> Kürtaj Nasıl Yapılır ,Neden Yapılır Kısa Bilgiler ve Hepsi

>> Kürtaj Nasıl Yapılır ,Neden Yapılır Kısa Bilgiler ve Hepsi

 
Tunalı Hilmi Cad. Bestekar Sk. 76/9 Kavaklıdere - ANKARA
Tel : 0312 466 39 29 - 467 10 37 - Faks : 0312 468 85 58 E-Posta: info@drmeltemerhan.com
Opr. Dr. Meltem Özdemir ERHAN - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı. Tüm Hakkı Saklıdır.Copyright © 2011